(Avisa Oslo) «Kjære Lyn-medlemmer og foresatte til spillere i Lyn Fotball». Slik starter et innlegg på fotballklubbens nettsider.

Der kommer det fram at Lyn Fotball har slitt økonomisk i flere år.

Nå tar de umiddelbare grep. Samtidig ber de medlemmene om hjelp.

Også høsten i 2019 ba Lyn Fotball medlemmene om økonomisk hjelp. Etter en snuoperasjon i 2020 endre klubben imidlertid i pluss:

Lyn rammes svært hardt

Klubben skriver at det er flere årsaker til at de nå sliter: Energiprisene, korona og en svært krevende banesituasjon.

– Redusert aktivitetsnivå, manglende kontinuitet både i driften av klubben og blant lagene, færre dugnadsaktiviteter dårligere dugnadsånd og betydelig frafall i en del årskull gir negative økonomiske utslag for klubben, skriver styret på nettsiden.

De anslår også å bruke 1,2 millioner kroner på oppvarming, mer enn dobbelt så mye som de budsjetterte med.

– Strømstøtten som gis til idretten dekker ikke bruk av andre energikilder enn strøm. Med baner som varmes opp av propan, rammes Lyn svært hardt av manglende offentlig støtte, skriver styret på nettsiden.

Økt sykefravær

Styret medgir også at interne forhold har vært utslagsgivende.

– Det har videre vært til dels omfattende sykefravær i nøkkelposisjoner, som dessverre har gått ut over aktivitet og administrativ oppfølging. Dugnadsaktivitet som falt sammen under pandemiperioden har vært vanskelig å gjenoppta, noe som også må sees i sammenheng med manglende muligheter for å gjennomføre arrangementer på grunn av banesituasjonen, skriver styret.

De opplyser at de jobber på for å bedre situasjonen, men ber også om hjelp i form av å selge kluter og sokker, gi sponsorstøtte eller gi en gave til Lyn.

– Styret og administrasjonen i Lyn Fotball ser at det trengs en ekstraordinær innsats i fjerde kvartal for å redde den økonomiske situasjonen i klubben og sikre videre drift, skriver de.

Les også

14-åringene må betale 12.000 kroner i året. Fotballpappa krever penger tilbake etter at sønnen Aksel sto uten trener