– Hadde vi hatt Holsfjorden nå, så hadde ikke dette skjedd, sier Johansen (Ap) til NTB.

Han snakker om den nye reservevannforsyningen fra Holsfjorden utenfor Oslo, som er under bygging. Hadde bare Høyre-byrådet gjort jobben sin, kunne anlegget stått klart i dag, mener Johansen.

– De igangsatte ikke, på tross av mange, veldig klare både advarsler og oppfordringer, om at denne investeringen burde bli gjort. Nå kommer den ikke til å stå ferdig før i 2028, sier Johansen.

– Spetakkel

Den nye vannforsyningsprosjektet er svært dyrt, og dagens byråd har fått mye kritikk for stadig nye kostnadssprekker. Første del vil koste 17,7 milliarder kroner (5,2 milliarder mer enn anslått), mens siste del vil koste 9 milliarder kroner (tidlige anslag var på 2 milliarder, men kostnadsrammen ble satt til 9).

Det er i forbindelse med denne siste delen av prosjektet, Stamnettet, at det skal etableres en ny tunnel mellom Oset på Kjelsås og Gransjordet ved Disen. Massene skal transporteres ut fra Oset, men det vil også bli anleggsvirksomhet på Gransjordet.

– Det har jo vært mye spetakkel rundt dette, selvfølgelig. Og det er et krevende og stort prosjekt. Men vi har i hvert fall vist politisk handlekraft og igangsatt arbeidet fram mot 2028, sier Johansen.

Tidligere denne uken sendte kommunen ut SMS til alle innbyggerne om at de må spare på vannet. Årsaken er lite vann i drikkevannskilden Maridalsvannet, både på grunn av lite regn, men også på grunn av vedlikeholdsarbeid.

– Dette illustrerer i hvert fall, med all tydelighet, viktigheten og nødvendigheten av dette store prosjektet fra Holsfjorden, sier Johansen.

– Litt lettvint

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Anne Haabeth Rygg, er enig i at man hadde unngått dagens situasjon dersom reservevannsløsningen i Holsfjorden sto ferdig. Men hun synes likevel kritikken blir litt lettvint.

– Den nye vannforsyningen har blitt diskutert i Oslo bystyre siden 1950-tallet, og det ble foreslått svært mange ulike forslag og løsninger før Raymond Johansen tiltrådte i som byrådsleder, sier hun til NTB.

Hun påpeker at det som for alvor satte fart på saken, var at Mattilsynet både i 2017 og 2019 truet med dagbøter i millionklassen.

– Byrådet har også valgt en ekstremt kostbar løsning, med overskridelser på 12 milliarder kroner. Det er en av de største budsjettsprekkene i Norgeshistorien, sier hun.

Foreslår vannmålere

Hun mener at byrådslederen må se på måter å redusere Oslos vannforbruk på.

– Heller enn å skylde på alle andre, bør han gå litt offensivt inn og prøve å finne løsninger på situasjonen byen er i.

Rygg viser til beregninger om at 40 prosent av vannet blir borte på vei fra vannkilden til forbrukeren, på grunn av ekstremt store lekkasjer.

– Vi har for eksempel foreslått å prøve ut vannmålere i Oslo. Noe som både kan bidra til mer bevissthet om man betaler etter forbruk, men det vil også kunne gjøre det lettere å finne ut hvor vannlekkasjene er.

(©NTB)