Denne teksten ble først publisert i bladet «Sinn og samfunn», som gis ut av Mental Helse.

Tema for verdensdagen for psykisk helse i oktober er «Gi tid». Målet er å kommunisere tydelig hva man bør bruke sin tid på for å fremme sin psykiske helse.

«The grand study» er et langvarig psykologisk studie ved Harvard University med 750 amerikanske menn. Forskningsprosjektet startet i 1939. Det er i dag fortsatt rundt 60 stykker som lever og er med enda. Disse er i dag i 80 årene. Mennene har blitt evaluert hver annet år med spørreskjemaer, personlige intervjuer og evaluering fra legen deres.

Et av hovedspørsmålene som er forsket på er: Hva er det som påvirker hvordan mennesker (menn) opplever at de trives i sitt liv?

«The grand study» er selvfølgelig et svært omfattende studie med tusener på tusener av sider med refleksjoner omkring funn. Min lille artikkel viser kun frem deres mest sentrale funn i et overskriftsformat. Det er selvsagt synd at kvinner ikke var med i dette studiet fra starten av. Min erfaring er at funnene om hva som er viktig for livskvalitet for menn også er viktig for livskvalitet for kvinner. Jeg håper det er iverksatt tilsvarende langvarige studier på kvinner også.

Funnet over alle funn

Det som påvirker menneskers livskvalitet mest er det jeg i denne teksten kaller for: Gode relasjoner. For at en relasjon kan karakteriseres som en god relasjon så er det avgjørende med varme i relasjonen. Spesielt viktig er varmen i relasjonen til foreldre, eller omsorgspersoner i oppvekst, viktig.

Varmen i relasjonen med mor i barneårene påvirket mennenes livskvalitet langt inn i voksen alder. Det påvirket effektivitet i jobb og det påvirket inntekt i positiv retning. De som hadde en dårlig relasjon til sin mor hadde større sjans for å utvikle demens.

Når det gjelder relasjonen til far i oppveksten så var det slik at de som fikk oppleve varme i relasjonen til far hadde mindre angst, de koste seg mer på ferie og deres livskvalitet ble påvirket positivt av farsrelasjonen, med økende livskvalitet også etter de var 75 år.

Støtte og hjelp

Med varme i relasjoner så er alle de gode ordene ivaretatt. Trygghet, tillit, empati, respekt, forsiktighet, mykhet, hjelpende holdning, og støtte. Varme i relasjonen handler altså om relasjoner som er slik at når man gjør en skikkelig tabbe eller er skikkelig lei seg for noe, så vet man at man kan gå til sin tryggeste havn, sin mor eller far eller sin gode venn. Der får man støtte og hjelp til løsning - ikke kritikk og fordømmelse.

Alle mennesker er ikke så heldig at de får oppleve gode relasjoner i sin oppvekst. Ikke desto mindre viktig blir det dermed å aktivt prøve å skaffe seg gode relasjoner senere i livet. Det viktigste tiltaket du kan gjøre for ditt liv, hvis du ikke trives, er antakelig å finne din egen kvalitetsflokk. Begynn i korpset, begynn i koret, begynn i bibelgruppen, filmgruppen, MC-klubben eller boklesesirkelen. Finn din gjeng, et sted hvor du får lov å oppleve en vi-følelse. Den trygge tilhørigheten til en liten eller større flokk med gode relasjoner til noen spesielle, er svært viktig for menneskenes livskvalitet og psykiske helse.

George Vaillant's som ledet studiet i over tre tiår sier at hovedkonklusjonen er at varme i relasjoner gjennom hele livet, er det som påvirker livskvalitet mest.

Oppsummert sier George Vaillant: «Livsglede er kjærlighet».

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke