ULLEVÅL: – Når vi er ute på stand og forteller at Ullevål sykehus skal legges ned, er reaksjonen fra folk «Nei, det kan ikke være sant?». Jeg har opplevd at folk gråter når de blir klar over hva planene til Oslo Universitetssykehus innebærer, sier Lene Haug.

Hun er en av initiativtakerne bak aksjonsgruppa Redd Ullevål sykehus, som startet opp 6. april, og nestleder i det også ganske ferske Helsepartiet.


Har bestemt seg for storsykehus på Gaustad

Helse Sør-Øst vedtok i 2016 at det skal bygges et nytt storsykehus på Gaustad, der Rikshospitalet ligger i dag. Den nye sykehusstrukturen de ønsker i Oslo vil da bli slik:

Alle pasienter i Oslo samles på tre sykehus – et utvidet Rikshospital på Gaustad, et nytt lokalsykehus på Aker sykehus-tomten, og dagens Radiumhospital, der alt av kreft-virksomhet skal samles.

Dermed legges Ullevål sykehus ned. Eiendommen er foreslått brukt til byutvikling.

Reguleringsarbeidet for det nye sykehusanlegget på Gaustad er i gang. Les mer om planene her: Starter planlegging av nytt gigantsykehus på Gaustad.

Sterk protest


Mandag denne uken fylte Redd Ullevål sykehus grønt auditorium i Lab-bygget på Ullevål sykehus, da de inviterte til åpent møte med tittelen «Visste du at Ullevål sykehus er planlagt nedlagt?».

Det har nemlig ikke folk flest i Oslo fått med seg, mener aksjonsgruppa, som samler bred støtte for sin protest mot Oslo Universitetssykehus' (OUS) planer for fremtidens sykehustilbud i Oslo.

Aksjonsgruppa Redd Ullevål sykehus vil:

  • Ha en konseptfaseutvikling av en gradvis utbygging av regions- og lokalsykehus på Ullevål-tomten
  • Sette Gaustad-planene på vent inntil Ullevål-alternativet er skikkelig utredet
  • At OUS og Helse Sør-Øst skal prioritere gjenoppbyggingen av Aker som lokalsykehus for Groruddalen
  • Ha en realistisk plan med hensyn på sykehusbehov for hele Osloregionen frem mot 2040 – som tar høyde for befolkningsvekst og en aldrende befolkning med økt sykelighet.

Politisk enighet om Ullevål


Under debattmøtet mandag ettermiddag stilte en lang rekke talere seg bak kravet om at det er feil å legge ned Ullevål, og at planene for et gigantsykehus på Gaustad er urealistiske. Gaustad-området er ikke godt nok egnet, verken i størrelse eller utbyggingsmuligheter – blant annet på grunn av verneinteresser og kulturminner. Tilbudet til Oslos befolkning vil bli redusert, og fagmiljøer i verdensklasse står i fare for å bli ødelagt, hevder de.

Traumeavdelingen ved Ullevål nyter internasjonal anseelse, regnes som en av Europas beste – og spilte en avgjørende rolle under behandling av ofrene etter 22. juli 2011, ble det påpekt.

Blant talerne var overlege og foretakstillitsvalgt for overlegeforeningen i OUS, Aasmund Bredeli, sivilarkitekt og sykehusplanlegger Tor Winsnes og arkitekt og planleggingsrådgiver Dag Hovland, leder Maren Rismyhr i Aker Sykehus Venner, overlege og kirurg Steinar Solberg ved thoraxkirurgisk avdeling ved Rikshospitalet, professor dr. Rune Slagstad, og leder Kristin Hovland i Oslo Legeforening.

Alle var samstemte om at nedleggelse av Ullevål er feil.

Samtidig stilte et politisk panel med representanter fra Helsepartiet, Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet de Grønne, SV, Fremskrittspartiet og Venstre. På direkte spørsmål om de støtter en nedleggelse av Ullevål sykehus, svarte samtlige nei. Bare Venstre-representant Carl Erik Grimstad stilte seg bak et «tja» – men lovte at han som stortingspolitiker skal kjempe for at partiet hans går inn for fortsatt drift på Ullevål.


Frykter dårligere kapasitet tross milliardutbygging

Redd Ullevål sykehus mener også at den planlagte utbyggingen på Gaustad til 20 milliarder kroner, ikke vil gi noen kapasitetsøkning i Oslo. Tvert i mot – befolkningsvekst og sammensetning vil føre til at en nedleggelse av Ullevål gir en kapasitetsreduksjon i Oslo-regionen. De viser også til at det 20-25 år frem i tid vil være behov for ytterligere et lokalsykehus med 1200 senger i Oslo-området – i tillegg til et utbygget Gaustad og Aker.

– Redd Ullevål Sykehus varsler en katastrofe for befolkningen i Osloregionen og en fare for befolkningen i hele Sør-Norge dersom OUS og Helse Sør-Øst får gå videre med sine planer om å legge ned Norges største og viktigste akuttsykehus, sier Lene Haug.

Hun mener også Aker sykehus vil lide. Med prioritering av et gigantsykehus på Gaustad, tror hun ikke det vil være penger igjen til den planlagte utbyggingen på Aker.


Helsebyråden kaller planen «utopisk»

Helsebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), har overfor VG vært svært skeptisk til beregninger i «Utviklingsplan 2035», som viser at Oslo Universitetssykehus vil få 150.000 færre overnattinger i året. Blant dem skal 48.000 døgn flyttes til Oslo kommune – noe kommunen ikke har fått beskjed om.

– Jeg er sterkt kritisk til utviklingsplanen, tallene virker helt urealistiske, sier Tellevik Dahl til VG, som kaller OUS' utbyggingsplaner for en «utopi».

Fagdirektør ved OUS, Kjell Magne Tveit, sier til VG at det ikke er OUS som har gjort disse beregningene. Han mener tvert i mot at antall liggedøgn vil øke. Samtidig sier han OUS ser utfordringene som kan komme.

– Oslo universitetssykehus ser risikoen som ligger i beregningen, med en usikkerhet knyttet til en så lang tidsperiode, sier han. Les hele Tveits uttalelse i VG.

Varsler omkamp


Fremskrittspartiet går lengst i forsvaret av Ullevål sykehus. Bystyrerepresentant Aina Stenersen har levert inn et privat forslag til bystyret, der hun foreslår at bystyret skal oppfordre regjeringen til å instruere Helse Sør-Øst til å igangsette en konseptvalgutredning med tanke på utbygging av Ullevål-tomta, samtidig som helsefortaket pålegges ikke å gå videre med Gaustad-planene før et utredningsalternativ på Ullevål er klart.

Under debattmøtet mandag ble det presentert planer som viser at storstilt utbygging er mulig på Ullevål-tomta, og at dette i tillegg vil bevare de fasilitetene som er bygget opp for flere milliarder kroner de siste årene.

I forslaget til bystyret skriver Stenersen også at hun forventer at arbeidet med gjenoppbygging av Aker sykehus prioriteres først, slik at Aker ikke blir satt på sidelinjen på grunn av høye kostnader ved utbygging andre steder.

– Nå ønsker vi en omkamp om Ullevål sykehus. Frp vil beholde Ullevål sykehus, og mener Gaustad-planene er basert på en manglende konsekvensanalyse. På Ullevål er det gode fagmiljøer det er meningsløst å ødelegge. Summen av dette blir et dårligere sykehustilbud, til Oslos befolkning.

Saken skal etter planen behandles av bystyret 15. mai. Redd Ullevål sykehus skal gå i 1. mai-toget i Oslo sentrum med sine paroler.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke


Fakta: Redd Ullevål sykehus

Bakgrunn

«I 2014 gikk direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Bjørn Erikstein inn for at virksomheten ved Oslo Universitetssykehus skulle samles på Gaustad. I dag er sykehusvirksomheten i hovedsak fordelt på fire beliggenheter – Ullevål, Aker, Gaustad (Rikshospitalet) og Radiumhospitalet. Etter en høringsrunde og flere styrebehandlinger gikk OUS-ledelsen av flere årsaker vekk fra den store samlokaliseringen. I april 2016 vedtok styret at OUS i fremtiden skal bestå av tre sykehus. I følge denne planen skal det være lokalsykehus på Aker, sykehus med nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad og spesialisert kreftsykehus på Montebello (Radiumhospitalet). Dette vedtaket innebærer at sykehusdriften på Ullevål avvikles. Beslutningen om å gå videre med disse planene er senere bekreftet av Helse Sør-Øst og foretaksmøtet.»

Ikke rør Ullevål

«Redd Ullevål Sykehus arbeider for at OUS og Helse Sør-Øst skal skrinlegge planene på Gaustad slik de fremstår i dag. Ullevål må ikke tillates nedlagt som sykehus. Gjenoppbyggingen av Aker må igangsettes så raskt som mulig og prioriteres. Deretter må det bygges og rustes opp på Ullevål. Det er god plass på Ullevåltomten til nytt klinikkbygg og andre bygninger som kan utvikles gradvis. Dette er et langt rimeligere og tryggere alternativ som kan gjennomføres gradvis uten at fagmiljøet på Ullevål blir rasert.»

Slik arbeider Redd Ullevål Sykehus

  • Arrangerer debattmøter og folkemøter
  • Tilbyr faglige foredrag og innledninger til politiske partier og andre som vil arrangere debatt
  • Arrangerer demonstrasjoner
  • Arbeider for politisk gjennomslag i kommunestyrer og på Stortinget mot OUS og Helse Sør-Østs planer.

Kilde: Redd Ullevål sykehus