STORO: Sist torsdag skrev Nordre Aker Budstikke at Sykehjemsetaten har valgt å forlenge kontrakten for kjøp av Inn på tunet-plasser på Hauger gård i Fetsund, i første omgang i ett år, men sannsynligvis i to.

Inn på tunet er et dagaktivitetstilbud på gård for yngre personer med demens. I Oslo er det kun Skjerven gård som er sertifisert for Inn på tunet. De startet opp i 2009, og leverte tilbud til Oslo kommune fram til 2019, da de tapte anbudet.

Sykehjemsetatens avgjørelse er stikk i strikk med det et tverrpolitisk bydelsutvalg i Nordre Aker flere ganger har bedt både etat og byråd om å gjøre. De ønsker en ny anbudsrunde når avtalen utløper, der reisevei skal tillegges større vekt. Sykehjemsetaten skisserer at nytt anbud trolig ikke vil bli utlyst før i 2023. Les hele saken fra torsdag, med bakgrunnen og mer om Inn på tunet-tilbudet på Skjerven gård, her.


– En kamp

Ivar Christiansen, nå president i Grefsen Lions, men tidligere Arbeiderpartiet-politiker som har sittet i BU i Nordre Aker i en årrekke, og også vært leder av BU i tidligere Bydel Grefsen-Kjelsås, møtte med en kraftappell i Åpen halvtime 9. september. Han ville gi bydelspolitikerne noen argumenter de kan bruke i kampen fremover for å sikre finansiering av Inn på tunet-plasser på Skjerven gård.

– For dette er en kamp dere ikke må gi opp selv om Nordre Aker Budstikke i dag fortalte at Sykehjemsetaten igjen har forlenget perioden oppe på Hauger gård på Fetsund, og det skjærer i mitt hjerte, og jeg vet at det skjærer i deres hjerte, sa Christiansen, og la til:

– Så hvordan skal vi da finne veien rundt dette sammen, dere?

Lions-sjefen mente bydelsutvalget må stille krav for å få finansiert plassene på Skjerven:

– Punkt én er at dere har inngått en avtale med Landbruksdepartementet som skal evaluere Inn på tunet-tilbudet. Og Skjerven gård er den eneste gården i Oslo som har Inn på tunet-tilbud. Og hvordan skal dere evaluere et tilbud uten at dere har brukere som kan evalueres? Bare det er et argument for at dere kan putte inn én, to, tre plasser på budsjettet for 2022, sa Christiansen, og anslo at dette vil koste bydelen én million kroner.

Videre viste Christiansen til at Lions-klubbene i Nordre Aker gjennom en kronerulling har samlet inn 305.000 kroner får å finansiere plassene til de tre brukerne på Skjerven i år, som Nordre Aker måtte si opp i 2020.

– Innsamlingen har medført at én bruker kom tilbake i april og to brukere kom tilbake 9. august, sa Lions-presidenten.


– Bryt reglene

Han kritiserte videre bydelen for ikke å ha tatt nok ansvar for å gi disse tre brukerne et nytt tilbud etter at flere av dem skal ha mistet plassene sine på Hauger.

– De (bydelen, journ.anm.) har latt Lions-klubbene betale den summen som de skulle ha betalt, og som de er ansvarlige for å betale. Så der har dere enda et argument for å bruker penger i 2022, som vi har finansiert for dere i 2021.

Bydelen er imidlertid forhindret fra å kjøpe plasser direkte fra Skjerven, slik de gjorde i 2020, noe som viste seg å bryte med kommunens anskaffelsesreglement. Christiansen ba derfor BU-politikerne om å gå utenfor sitt mandat for å få mer oppmerksomhet rundt saken.

Han viste til at i sin tid som BU-politiker, sa bydelsreglementet at bydelsutvalget kan gjøre vedtak som ikke er lovlige, men at bydelsdirektøren da må anke vedtaket inn for bystyret.

– Og hvis vi skal få noe blest om denne saken, så må dere fatte et slikt vedtak, sa Christiansen, som mente at bystyrepolitikerne som har snakket varmt om Skjerven da blir nødt til å ta stilling til saken.

– Den eneste sjansen dere har for å få det inn til bystyret, er at dere fatter et budsjettvedtak som legger Skjerven inn i fullt monn. Da får vi en sak og får mobilisert mye mer. Min bønn til dere er at dere skal benytte dere av den anledningen. Dere må være til for beboerne, ikke for byråkratiet.

Bydelsdirektøren: Avklare handlingsrommet


Bydelsdirektør Rune Hallingstad ble gitt ordet for å orientere om hvilket handlingsrom bydelsutvalget faktisk har i saken. Han pekte på at det finnes to spor å gå etter: Det rent juridiske, og det mer «regelorienterte».

Det juridiske i saken går på muligheten for å kunne kjøpe et tilbud, som er regulert i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, ifølge bydelsdirektøren.

– Når det offentlige skal kjøpe noe for mer enn 100.000, så må vi legge det ut på markedet. Hvis prisen er på 1,3 millioner er det EØS-standard som gjelder, da er det ytterligere krav til prosessen. Det må vi uansett forholde oss til. Det vil ikke være mulig for bydelsutvalget å be bydelsdirektør bryte loven, sa Hallingstad.

– Det regelmessige sporet handler om at Sykehjemsetaten på vegne av alle 15 bydelene skal håndtere volumet på hva vi trenger av sykehjem, rehabilitering, helsehus og Inn på tunet-tjenester. Der ligger det en overenstemmelse om at vi skal forholde oss til de avtalene som Sykehjemsetaten forvalter på vegne av bydelene. Og de forvalter ikke Inn på tunet på Skjerven, men på Hauger gård.

Og det er dette Ivar Christiansen utfordrer, påpekte bydelsdirektøren. Bydelsutvalget kan dermed be bydelsdirektøren om at bydelen selv utlyser et anbud for Inn på tunet-plasser. Dette vil riktignok utfordre Sykehjemsetaten og byrådsavdelingen for helse og velferd, og Hallingstad vil måtte få en lovlighetsvurdering av dette på Rådhuset.

– Det handler prinsipielt om hvilket handlingsrom en bydel har, kontra bystyret. Men det dere ikke kan be meg om er å kjøpe på Skjerven. Det er ikke i tråd med loven, men dere kan be meg om å legge det ut på anbud, sa Hallingstad.

Kriterier


– I et anbud kan man også legge inn reisetid. Jeg er helt sikker på at hvis man begrenser reisetiden så vil Skjerven gård stille sterkere enn et tilbud utenfor Oslo, sa Høyre-representant Sidsel Kjeldaas Salte.

– Det lå ikke noe i kravsspekken om reisetid. Og det er hele problemet. Det er ikke slik at tilbudet på Hauger er dårlig, men det tar for lang tid. Så de sovner i bilen, og dermed har de kvikna til når de kommer hjem, og noe av poenget var at de ikke skulle være kvikke og raske når de kom hjem, men ha jobbet og brukt kroppen, supplerte Erik Normann (H).

For bydelsutvalget vil veien videre nå være å sette opp saken i Helse- og sosialkomiteen, og videre behandle den i BU, og kostnadene må legges inn i neste års budsjett. Så vil lovlighetskontrollen i bystyret avgjøre om bydelen faktisk kan utlyse en lokal anbudsrunde, ifølge bydelsdirektøren.

BU-leder Bente M. Larsen (Ap) uttaler til Nordre Aker Budstikke etter møtet at opplysningene som kom frem i BU var interessante, og at bydelspolitikerne vil møte med administrasjonen for å avklare handlingsrommet videre.

---

Nyhetsbrev:


Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!