Valgdagen for kommunevalget var i år den 11. september. Natt til 12 kunne Anne Lindboe rekke armene i været og feire at Høyre tar over makta i Oslo, og at hun trolig blir Oslos nye ordfører.

I opptakten til valget har Rettssenteret tatt sitt ansvar på alvor, og utfordret landets politikere. Vi har stilt dem spørsmålet: «Hva skal du gjøre for at barn og unge i Oslo ikke bare skal ha rett, men også få rett?»

En av politikerne som tok utfordringen på strak arm, og strakk den enda litt lengre ut, var nettopp Anne Lindboe. 51-åringen har fartstid som barnelege, barneombud og direktør for Private Barnehagers Landsforbund, og har i tillegg en MBA-utdannelse innen økonomistyring og ledelse.

Og selv om ordførerkandidaten hadde svært travle dager før innspurten av valget, tok seg likevel god tid til å møte Rettssenteret for en prat om hva som skal til for at barn og unge i Oslo skal få hevde sin rett.

– Barns kunnskap om sine rettigheter er utrolig viktig

Høyre-politikeren fremhever, som det aller viktigste, at barn og unge får kunnskap om rettighetene sine.

– Alle barn har rett til informasjon og medvirkning. Dette er viktig for å sikre gode prosesser for barns beste-vurderinger og barns rett til å bli hørt, sier hun.

– Som både lege og barneombud har jeg møtt mange barn som ikke har visst hvilke rettigheter de har, og som derfor ikke har turt å fortelle voksne om ting som har skjedd dem som ikke har vært greit. Barns kunnskap om sine rettigheter er utrolig viktig for barns tillit til systemene og for at de skal få hjelp, sier Lindboe.

Les også

Åpner opp om sitt første år i politikken: – Å være ordførerkandidat er ikke noe barneskirenn

Vil at barnekonvensjonen skal brukes aktivt

Hun mener en mulighet for å fremme kunnskap, er å bruke barnekonvensjonen aktivt i aktivitet og undervisning.

– Både barnehagenes og skolenes ramme- og læreplaner bygger på et verdigrunnlag som skal myndiggjøre barn og informere dem om sine rettigheter. Å bruke barnekonvensjonen aktivt i aktivitet og undervisning er en fin måte å gjøre dette på, sier hun.

– Jeg mener FNs barnedag er en god mulighet til å rette oppmerksomheten til barns rettigheter – og at dette kommuniseres direkte til barna, gjerne i samarbeid med skolene, fortsetter Lindboe.

Brenner for barn og unges oppvekstsvilkår

– Din hjertesak er at Oslo skal være byen som hjelper alle barn å nå drømmene sine. Hvilke konkrete tiltak må gjøres i så måte?

– Jeg brenner for barn og unges oppvekstsvilkår, spesielt en skole som ser og løfter alle elever. Alle mennesker har ressurser og sider ved seg selv som er viktige for andre og for samfunnet rundt, sier hun.

– Kan ikke være lov å gi opp barn

Lindboe mener vi fremover derfor må organisere skolen slik at det ikke kan være lov å «gi opp» barn.

– Da må vi bry oss om alt fra hva som skjer inne i klasserommene, og til hvilke rollemodeller barna møter i sine lokalmiljøer. Både Rettssenteret og andre frivillige aktører er viktige bidragsytere inn mot holdningsskapende arbeid og mer kunnskapsbasert praksis i hele oppvekstfeltet.

– Vi er en bydel med generelt høy gjennomsnittsinntekt og -utdanningsnivå

Som eksempel trekker hun frem bydelen hun selv bor i, Nordre Aker.

– Vi er en bydel med generelt høy gjennomsnittsinntekt og -utdanningsnivå. Samtidig er det viktig å huske på at vi også har barn, unge og familier i vår bydel med levekårsutfordringer.

– Som barnelege har jeg dessverre møtt mange barn og unge som har blitt syke av å ikke bli tatt på alvor når de forteller om alvorlig mobbing på skolen eller omsorgssvikt i hjemmet. Mange barn får også ødelagt skolegangen sin fordi de ikke får den tilretteleggingen eller spesialundervisningen de har krav på, fortsetter hun.

– Jeg er utrolig imponert over Rettssenteret

– Jeg tror aktører som Rettssenteret må være flinke til å melde fra når de ser eksempler på sosial ulikhet som rammer barn og unge, slik at politikere i både Oslo og på bydelsnivå bevilger ressurser der det virkelig trengs, sier Lindboe.

51-åringen er for øvrig imponert over hva Rettssenteret får til.

– Det er helt fantastisk at det finnes et tilbud som gir gratis rettshjelp til barn og unge. For mange er terskelen høy for å søke hjelp, og jeg tror at både lavterskel rettshjelp og systematisk informasjon om rettigheter vil føre til bedre og mer barnevennlige systemer. Jeg er utrolig imponert over hva dere får til, sier hun.

– Vi politikere må alltid sørge for at barn og unge blir hørt

– Nå som du trolig blir ordfører i Oslo, hvordan vil du jobbe for å sikre barn og unges rettsikkerhet inn i Oslobudsjettet?

- Jeg vil gjerne videreføre tidligere ordfører Marianne Borgens arbeid for å få flere barn og unges stemmer inn når beslutninger skal tas. Vi politikere må alltid sørge for at barn og unge også blir hørt, inkludert i budsjettprosesser, sier hun.