Forslaget til ny renovasjonsforskrift skulle vært lagt fram for bystyret torsdag, men saken er blitt trukket. Den nye forskriften åpnet for å gi inntil 12.000 kroner i gebyr for brudd på reglene.

Kommunen skal nå revurdere hvordan man går videre med ny renovasjonsforskrift, opplyser byrådsavdeling for miljø og samferdsel til NRK.

Bakgrunnen for forslaget var at renovasjons- og gjenvinningsetaten i sin avfallsanalyse i fjor avdekket at bare halvparten av matavfallet i søppelbeholderen havnet i grønne poser. Og kun 30 prosent av plastavfallet ble kastet i riktige poser.

Det er en endring i forurensningsloven som åpner for at kommunene kan gi slike gebyrer. Den formelle fullmakten foreligger imidlertid ennå ikke, og det fikk kommunen beskjed om fra Miljødirektoratet tidligere denne uken. Dermed kan ikke kommunen vedta nye forskrifter med dette punktet ennå.

Muligheten er derfor til stede for at forslaget kan komme opp på nytt ved en senere anledning.

(©NTB)