Flyet skal fly i lav høyde og sende det som beskrives som kraftige, grønne laserstråler ned gjennom vannet til sjøbunnen mellom Ekebergåsen, Bygdøy og Nesodden onsdag 14. desember mellom klokka 10 og 14.

– Noe som kan bli synlig i desembermørket. Vi er derfor opptatt av at innbyggerne i Oslo er godt varslet før det skjer, sier Heidi Egede-Nissen i kommunikasjonsenheten i Kommunal- og distriktsdepartementet, til Nordre Aker Budstikke.

3D-kart

Resultatet av arbeidet er tredimensjonale kart med ekstremt detaljert havneinformasjon – sammenhengende fra land til under vann i de grunneste områdene, ifølge Oslo Havn.

– Med denne laserskanningen leverer vi en svært viktig bit i puslespillet der Oslofjorden blir kartlagt i minste detalj. Vi kommer et stort skritt nærmere en 100 prosent komplett digital terrengmodell som er felles over og under vann. Modellen utgjør fundamentet framtidig kunnskap vil bli bygd på, sier kartverksjef Johnny Welle i Kartverket.

Oslo Havn og åtte andre havner arbeider sammen med Kartverket om å digitalisere havnene i et pilotprosjekt som er finansiert av Kystverket og prosjektdeltakerne.

Revolusjonerer havnen

Digitaliseringen vil revolusjonere havnene, mener Hege Berg Thurmann i Oslo Havn KF som er prosjekteier. De digitale oversiktene som lages vil blant annet gjøre innseilingen sikrere, redusere liggetiden og ventetiden for skip ved kai. Det vil også kutte CO2-utslippene, påpekes det.

– Når de digitale løsningene blir tatt i bruk, vil det endre hele måten å drive havna på. Systemene som blir utviklet nå, blir tilgjengelige for alle norske havner, seier hun.

Men det er enda flere gevinster, skal vi tro prosjektet; Med ny digital plattform for samhandling og kommunikasjon mellom skip og havn, kan kaptein og havnesjef oppdatere bestilling av kaiplass og fortøyningsplan i sanntid uten en einaste e-post. I dag sendes det i snitt 117 e-poster mellom skip og havn, ifølge Oslo Havn.