NORDBERG: – Det jo på tide kanskje å slippe til yngre krefter, sier 98-åringen til VG fredag morgen.

98-årige Thon, som bo har i mange år vært en av landets rikeste personer, og han fyller 99 år om to måneder. Han har vært styreleder i mer enn 70 år, og begrunner sin avgang slik:

– Det var vel i grunnen først og fremst at jeg ikke er så rask til beins som jeg var i gamle dager. Hodet virker aldeles utmerket.

Ikke radikale forandringer

Thon er mest kjent for sitt virke innenfor hotell- og eiendomsbransjen og sier at det er blitt vanskeligere for ham å besøke 135 foretak rundt om i Norge og Sverige.

– Da er det kanskje best at jeg er styreformann, sier Thon.

Konsernets 84 norske kjøpesentre omsatte for 72 milliarder kroner i 2021. Storo Storsenter var det sjette største med en omsetning 2,6 milliarden kroner.

Hans avgang skal ikke medføre «radikale forandringer» for driften, understreker Thon.

Til Nettavisen sier han at kanskje «tiden var moden for å gå over til arbeidende styreformann». I et brev til de ansatte opplyses det at den nye konsernsjefen blir Kjetil Nilsen.

Blir fortsatt å se på kontoret

Thon anslår at han framover blir å se på kontoret et par dager i uka. Han planlegger også å være mer aktiv i Olav Thon Stiftelsen, som gir økonomiske bidrag til blant annet Diakonhjemmet og Universitetet i Oslo.

I slutten av 2020 fortalte Thon i et intervju at han slet med slitasjegikt.

– Jeg vil jo forferdelig gjerne ha vært i en sånn form at jeg i alle fall kunne gå en mil eller to. Men jeg må si som professor og filosof Arne Næss; at det går fint til du er 95, men så begynner det å røyne på, sa Thon til Dagens Næringsliv da.

Ekteparet Thon hadde allerede meldt sin ankomst til årets Nordberg Grand Prix, som skulle gjenoppstår i sin 20. utgave etter to pauseår under koronapandemien. Nylig meddelte imidlertid arrangørene av de avlyser, men takker eiendomskongen og naboen for støtten gjennom alle år.