Tidligere har det vært prisdifferensiering mellom de tre bomringene rundt Oslo, med lavere takst i indre ring (som følger Ring 2 med armer til Trosterud og Grefsen) enn Osloringen (den "gamle" bomringen) og Bygrensen (på grensa mot Follo, Romerike og Bærum).

Fra 1. september blir det lik pris i alle Fjellinjens bomstasjoner. Det vil kun være innkreving i bomstasjonen i retning inn mot Oslo og i Oslo.

Det skriver Fjellinjen i en pressemelding.

Det er elbiler som får den største prosentmessige økningen i bomstasjonene rundt Stor-Oslo. Hydrogenbiler og el-varebiler passerer gratis.

Økning etter drivstoff-type

Slik blir prisøkningen for personbiler under 3,5 tonn uten AutoPass-avtale:

  • Diesel: På Bygrensen og i Osloringen økes takstene med 6 kr per passering i og utenfor rushtid. I indre ring økes takstene med 12 kr per passering utenfor rushtid og 13 kr per passering i rushtid.
  • Bensin/Hybrid: På Bygrensen og i Osloringen økes takstene med 6 kr per passering i og utenfor rushtid. I indre ring økes takstene med 10 kr per passering utenfor rushtid og 12 kr per passering i rushtid.
  • Elektrisk: På Bygrensen og i Osloringen økes takstene med 6 kr per passering i rushtiden og 8 kr per passering utenfor rushtid. I indre ring økes takstene med 9 kr per passering utenfor rushtid og 8 kr per passering i rushtid.

Prisene for kjøretøy i takstgruppe 2 (over 3,5 tonn) forblir uendret, bortsett fra at takstene for gasskjøretøy i takstgruppe 2 endres til kr 0,-.

Slik blir de nye prisene

Priser for personbiler under 3,5 tonn:

Indre ring og Osloringen:

Toveis betaling Bensin*
Diesel Elbil
Utenom rush 28 kr 32 kr 14 kr
I rushtiden 34 kr 37 kr 17 kr

*og ladbar hybrid

Bygrensen:

Enveis betaling
- inn til Oslo
Bensin*
Diesel Elbil
Utenom rush 28 kr 32 kr 14 kr
I rushtiden 34 kr 37 kr 17 kr

*og ladbar hybrid

Tunge kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg:

Indre ring og Osloringen:

Toveis betaling Euro 5 og eldre Euro 6 Nullutslipp og gass
Utenom rush 88 kr 49 kr 0 kr
I rushtiden 104 kr 66 kr 0 kr

Bygrensen:

Enveis betaling - inn mot Oslo Euro 5 og eldre Euro 6 Nullutslipp og gass
Utenom rush 88 kr 49 kr 0 kr
I rushtiden 104 kr 66 kr 0 kr

Prisene blir lavere med AutoPass-avtale: Da får man 20 prosent avslag per passering. Det er også et månedstak på 60 passeringer ved bygrensen og 120 passeringer i Osloringen og Indre Ring, med AutoPass. I tillegg er det fortsatt en timesavtale, som gjør at man kun faktureres for én passering i timen. Det er felles timesregel for Osloringen og Indre ring og egen timesregel for Bygrensa.

Andel passeringer med AutoPass-brikke i Fjellinjens bomringer har vært på 91,5 prosent hittil i år.

Derfor øker takstene

I våres ble Oslo kommune, Viken fylkeskommune og staten enige om nye bompengetakster i bomringene. Stortinget har satt mål om nullvekst i biltrafikk for Oslo og andre storbyer. Dette krever store investeringer i kollektivutbygging og infrastruktur til sykkel og gange. I Oslo og Viken bygges det nå flere store prosjekter som Fornebubane og nytt signalsystem for t-banen, som skal gi økt kapasitet, skriver Fjellinjen, og fortsetter:

Den vedtatte økningen i takster skal sikre nødvendig finansiering av disse og andre prosjekter. Stigende priser i bygg- og anleggsmarkedet bidrar også til økt behov for finansiering. Bompengene skal også bidra til mindre biltrafikk.

En stadig større andel av bilparken er elektrisk, noe som er en ønsket utvikling fra myndighetenes side. Denne bilgruppen må bidra med mer inntekter nå når den har økt i omfang. Bompengene skal samtidig bidra til mindre biltrafikk inn til byen, og derfor øker også takstene for elbiler.