Omtrent hver vinter dukker det opp ytringer om at det er for varmt på trikken. Nå skal varmen skrus ned, ifølge Sporveien:

– Sporveien produserer årlig om lag 270 millioner kollektivreiser med trikk, T-bane og buss. Dette er reiser som i hovedsak kjøres på strøm. Det er derfor naturlig at vi nå jobber med en rekke tiltak for å redusere energiforbruket til Sporveien ytterligere, sett i lys av høye strømkostnader. Et aktuelt tiltak som vurderes nå er å redusere temperaturen om bord på Trikken, ifølge kommunikasjonssjef i Sporveien.

Nordre Aker Budstikke har også spurt om hvor mye som kan spares, ved for eksempel å sette ned varmen noen grader ombord i trikken, og konkret hvilke andre tiltak som planlegges for å spare strøm. Men så langt har ikke avisa lykkes i å motta detaljer rundt dette fra Sporveien.

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG og SV la onsdag i forrige uke fram sitt forslag til oslobudsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023–2026.

– Europa, Norge og Oslo er inne i en urolig tid, som påvirker alles liv. Alt tyder på at dette er en situasjon som vil vedvare. Vi legger nå fram et budsjett der vi prioriterer det aller viktigste: sosial utjevning, arbeid til alle og å kutte klimautslipp, i tillegg til en rekke tiltak for å møte strømkrisa og prisveksten, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i den anledning.

– Veldig mange kommer til å oppleve at tida framover blir krevende økonomisk. Vår jobb i dette budsjettet er å svare på de utfordringene, gjennom å levere gode tjenester, forebygge utenforskap og gjøre byen grønnere, supplererte finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), som også varslet strømtiltak i kommunen.

Allerede tidligere samme uke fikk alle kommunale virksomheter brev fra finansbyråden med spørsmål om hva de kan gjøre, både på kort og lang sikt – for å redusere strømforbruket sitt. Hvilke konkrete pålegg som deretter vil komme fra kommunen, er imidlertid ikke klart.

– Vi vet ikke hvilke tiltak vil skal sette inn nå. Nå kartlegger vi og ser hvilke muligheter vi har og hvilke konsekvenser det får. De som kan skru ned varmen og slå av lys nå, bør gjøre det. Så må vi se hvilke tiltak som er aktuelle på sikt. Vi vet heller ikke hvordan strømprisene blir fremover, sa Wilhelmsen.

Sporveien, som drifter Trikken og T-banen i Oslo, er et heleid, kommunalt seslskap.