NORDRE AKER: Torsdag ble byrådets forslag til revidering av kommuneplanens samfunnsdel offentliggjort.

Mye spenning knytter seg til hvordan byrådet vurderer fortettingspotensialet rundt 124 stasjoner langs det skinnnegående kollektivnettet. Nordre Aker Budstikke kunne i vinter fortelle hvilke stasjoner Plan- og bygningsetaten har sett nærmere på.

Nå er fasiten her, og fem nye områder er valgt ut: Borgen, Montebello, Nydalen øst og vest, Røa-Hovseter og Ulsrud.

I tillegg er Sinsen foreslått som nytt kollektivknutepunkt.

Rapport fra kartleggingen

Likevel peker rapporten, med navnet «Arealpotensial i stasjonsnære områder langs Oslos banenett» på en rekke flere områder med potensial til foretting, uten at de nødvendigvis er tatt med i forslaget til revidert kommuneplan i denne runden. Noen av dem ble rikignok utpekt i kommuneplanen 2015 (se mer lenger ned).

Disse er delt inn i områder med svært stort, og stort arealpotensial.

Stasjonsområder med svært stort arealpotensial: Breivoll, Bryn, Diakonhjemmet, Ensjø, Furuset, Grorud stasjon, Hasle, Helsfyr, Kjelsås, Løren, Nydalen, Risløkka, Rommen, Ryen, Skullerud, Skøyen, Smestad, Storo/Nedre Grefsen og Økern.

Stasjonsområder med stort arealpotensial: Borgen, Grorud T, Haugerud, Hauketo, Linderud, Lysaker, Montebello, Mortensrud, Rosenholm, Røa, Sinsen, Slemdal, Tveita, Vollebekk og Vækerø.

Vil utvikle småhusområde i Nydalen

Områdene som skal utvikles i størst grad deles inn i A- og B-områder, der A er «hovedsakelig nærings- og industribebyggelse», mens B er «hovedsakelig småhusbebyggelse».

Montebello, Nydalen øst og Ulsrud er i kategori A. Fortettingsgraden i disse områdene blir på mellom 100 til 120 prosent. Det betyr at det må bygges i høyden.

Borgen, Nydalen vest og Røa-Hovseter er i kategori B. Disse områdene skal få egne planer for hvor mye det kan og skal fortettes.

For områdene i Nordre Aker er Nydalen øst hovedsakelig industritomter som foreslås omregulert til bolig. Utviklingsområdet omfatter arealer på begge sider av Akerselva. I øst avgrenses området av jernbanelinjen, og i sør av grensen mot indre by.

Nydalen vest er derimot i dag bebygd med småhus. Utviklingsområdet omfatter et småhusområde rett øst for Maridalsveien, som ligger tett på de bymessige strukturene i Nydalen, og med gangavstand til kollektivknutepunktet, skriver byrådet. Områdes vurderes som egnet for en videreutvikling med høyere utnyttelse. Bevaringsverdi i eksisterende bebyggelse må vurderes.


Nedre Grefsen og Smestad

Alle områdene som ble utpekt i kommuneplanen i 2015 er fortsatt med i forslaget til revidert plan. Det er behovet for å realisere boligutbygging i flere områder som er årsaken til at antallet utviklingsområder utvides.

Smestad og nedre Grefsen er lagt inn i kategori B. Det skal altså utarbeides egne planer for hvordan og hvor mye det skal bygges i disse områdene. I forrige kommuneplan ble det i større grad fastslått hvor stor utnyttelse disse områdene skulle ha, det er nå endret på.

LES OGSÅ: Høyre vil ha områderegulering for nedre Grefsen

Utviklingsområder i kommuneplanen

I kommuneplanen i 2015 ble følgende områder utpekt som utviklingsområder i kategori A (Områder med i hovedsak nærings- og industribebyggelse hvor det legges det opp til en områdeutnyttelse på 100 prosent. Noen av områdene ligger ved kollektivknutepunkt og her legges det opp til områdeutnyttelse på 125 prosent):

  • Lilleaker, Vækerø, Skøyen stasjon, Skøyen nord, Huseby, Diakonhjemmet, Sogn vgs (Sognsveien 80, der det nylig ble fremlagt en Konseptvalgutredning), Frysja (les mer om planene her), Bjerke, Økern/Løren/Hasle/Haraldrud/Ulven, Valle Hovin, Ensjø, Bryn, Breivoll, Breivoll nord, Stubberud, Vollebekk, Tveita, Kjelsrud/Leirdal, Furuset, Stovner, Rommen, Romsås, Grorud senter, Grorud stasjon, Nyland, Rødtvedt, Veitvet/Linderud, Ryen/Manglerud, Lambertseter/Karlsrud, Skullerud, Mortensrud, Hauketo, Hauketo/Bjørnerud, Rosenholm, Gjersrud-Stensrud.

I kommuneplanen 2015 ble følgende steder utpekt til prioriterte stasjonsnære områder, som ikke er del av utviklingsområder. (Dette er stasjonsområder hvor det er potensial for høyere utnyttelse på enkelttomter innenfor en radius på 500 meter fra stasjonen):

  • Slemdal, Vinderen, Åsjordet, Ullevål, Tåsen, Oppsal, Holtet, Sæter, Bogerud, Holmlia, Haugerud, Trosterud, Ammerud, Linderud, Haugenstua.

Mulig fortetting flere steder

Det er to tilleggsfaktorer som skal utforskes nærmere ved revisjon av kommuneplanens arealdel, skriver byrådet.

Det ene er knyttet til potensialet som ligger i de store kollektivprosjektene, som ny T-banetunnel og S-bane. Dette styrker kollektivnettet og gir blant annet områder som Bislett og Ullevål/Sagene en bedre forbindelse til det regionale by-båndet.

Den andre faktoren er at enkelte virksomheter har varslet omstrukturering, siden forrige kommuneplan ble lagt frem. For eksempel ved at eksisterende offentlige virksomheter som NRK, Ullevål sykehus og Veterinærhøyskolen skal flytte eller har planer om flytting.

Det er viktig å avklare arealbehovene til universitetet, sykehus og andre kunnskapsinstitusjoner i området ved Gaustad og Blindern, skriver byrådet.

Det kan også åpnes for alternativ bruk av tomtene, for eksempel bymessig utvikling med blandet arealbruk. Som en del av revisjon av kommuneplanens arealdel skal det derfor gjøres en samlet vurdering av drivkrefter, behov og utviklingspotensial som ligger i de institusjonelle utviklingsområdene, skriver byrådet.

Som en del av dette arbeidet skal også konsekvensene av et nytt stor-sykehus på Gaustad, kunnskapsarbeidsplassene rundt Blindern og Universitetets campus-strategi utredes. Samlokalisering av denne type funksjoner kan gi større positive effekter enn dersom funksjonene er lokalisert hver for seg, ifølge byrådet.

Veien videre

Nå er forslaget til kommuneplanens samfunnsdel ute på høring frem til 30. juni. 9. mai er det et folkemøte på rådhuset, mens det som spesielt angår bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern skal behandles i et folkemøte på Ullevaal stadion 22. mai. Les mer om møtene her!

Når planen har vært på høring skal den justeres før den legges frem for bystyret. Når denne er vedtatt begynner arbeidet med kommuneplanens juridiske arealdel. Også denne skal ut på høring før den vedtas.

– Oslo har høy befolkningsvekst og i 2040 kan Oslo ha nær 900.000 innbyggere. Vi må planlegge hvordan vi møter denne veksten, samtidig som vi sørger for godt nærmiljø og byrom i hele Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

Her kan du lese hele forslaget til samfunnsdelen av kommuneplanen som nå er på høring (Oslo kommunes nettsider).

LES OGSÅ: Høyre: Skuffet over at enda flere området tas ut av småhusplanen


Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!