Den nye helikoptertypen overtar for de gamle Sea King-helikoptrene og er allerede satt inn i Midt-Norge og i Nord-Norge.

Det har vært problemer under innkjøringen av de nye helikoptrene, og ett av problemene har vært at lufttrykket fra helikoptrene ved landing og avgang har vært for høyt og skapt problemer ved flere av landets akuttsykehus.

Vinden under helikopteret kan komme opp i en styrke tilsvarende liten storm ved landing, og under øvelsen fredag formiddag ble blant annet holdeplassene for bussene som passerer utenfor sykehuset flyttet, samt at sykehuset innførte flere tiltak som blant annet å stenge dører og vinduer og sikre løse gjenstander i nærheten.

Hensikten med øvelsen var å høste erfaringer for å ivareta sikkerheten til pasienter, ansatte og myke trafikanter når redningshelikopteret settes i drift på Rygge flystasjon i 2023.

Øvelsen var et samarbeid mellom blant annet Oslo universitetssykehus HF, Forsvaret, Justis- og beredskapsdepartementet, politiet, Oslo kommune og Ruter.

De to første SAR Queen-helikoptrene ble tatt i bruk på Sola i Stavanger i september 2020. Flere sykehus, blant annet Ullevål og Rikshospitalet i Oslo, har måttet bygge nye landingsplasser eller forsterke de eksisterende.

Planen er at alle 16 helikoptrene samt basene skal være i full operativ drift i løpet av 2023.

Vi sendte landingen direkte. Her kan du se opptaket:

(©NTB)