Ullevål: I kontrast til resten av Ullevål Universitetssykehus står det nye Kreft- og isolatsenteret flunkende nytt og moderne, klart til å ta imot både pasienter og pårørende til den beste behandlingen av kreft i landet.

– Felles for hele virksomheten i Kreft- og isolatsenteret er at pasientene skal få en mest mulig helhetlig behandling og omsorg i trygge omgivelser. Forskning, fagutvikling og utdanning vil også hele tiden stå sentralt, forteller administrerende direktør Tove Strand.

Åpningen av det nye Kreftsenteret betyr at behandlingskapasiteten for dagbehandling med cellegift, øker fra 6.000 til 10.000 kurer i året. Senteret vil i løpet av 2007 ha seks moderne strålemaskiner og øker kapasiteten fra 25.000 til 40.000 behandlinger i året.