Mandag starter arbeidet med asfaltering, både svart og rød asfalt fra rundkjøringen ved Tåsensenteret og ned til Tåsenveien 69 - arbeidene er planlagt å ferdigstilles på denne strekningen 24. oktober.

– De siste hundre metrene ned mot Peppes blir siste strekke, men der må den røde asfalten vente, fordi det begynner å bli for kaldt. Den røde asfalten er temperaturavhengig, forklarer anleggsleder Per Erik Nord i Hab Construction AS, som arbeider på oppdrag fra Bymiljøetaten om å anlegge nye sykkelfelt og fortau i Tåsenveien:

Om hvorfor ikke strekkene tas etter hverandre, svarer han:

– Det er jo i utgangspunktet det vi tenker å gjøre. Men når man graver i bakken, så dukker det innimellom opp ting som ikke står på noe kart. Kabler, gamle rør med mer.

Det blir også noen netter denne uka med nattearbeid, muligens tre netter, men naboene skal være varslet, sier Nord.

– Veien er stengt natterstid, og skiltet med omkjøring. Det vil også være vakter som natterstid slipper gjennom buss og nødetater, sier Nord.

I søknadene om støydispensasjon står det også at det er om natten det er anledning til å stenge veien. Videre at støyende aktiviteter vil være Asfaltutlegger, vals, lastebil, fres og anleggstrafikk. Det er ingen planlagt piggings eller sprengningsarbeider