(Avisa Oslo) – Når vi når neste tiltaksnivå er helt avhengig av to ting; hvor mye nedbør vi får fremover, og hvor flinke vi alle i storsamfunnet Oslo er på å spare vann der vi kan. Fortsetter tørken vil vi nå neste tiltaksnivå til sommeren, men akkurat hvilken uke er vanskelig å forutsi, da det også avhenger av lufttemperatur, sier Frode Hult, seksjonsleder for vannmiljø i Vann- og avløpsetaten til VG.

Forrige uke sa seksjonslederen til Avisa Oslo at dersom det blir aktuelt å gå til neste nivå vil dette mest sannsynlig skje først på sensommeren.

Nå er magasinfyllingen i Maridalsvannet på 68 prosent – mot 93 prosent som er vanlig for denne uken i året.

Synker nivået på fyllingsgraden til Maridalsvannet ned til 61 prosent iverksettes aksjonsnivå to.

Det innebærer blant annet full stopp av kommunalt vann til vanning, vannfyllerier, fontener og lignende.

I tillegg vil:

  • Vannføringen i Akerselva blir redusert til 750 liter i sekundet. Søke NVE og varsle Statsforvalteren om regulering av magasiner under laveste regulerte vannstand.
  • Søke NVE om anledning til å redusere vannføring i Akerselva helt ned til 250 liter i sekundet.
  • Stoppe eventuell tapping av vann fra Elvåga til Fri-Elvåga

Tar egne grep

Mandag skriver også kommunen på Facebook at Bymiljøetaten ikke fyller opp vannspeil, plaskedammer og fontener.

– To vannspeil er allerede fylt opp, foran Deichmann i Bjørvika og Damplassen på Ullevål. Begge resirkulerer vannet, men tappes ned for renhold hver 14. dag. Det vil ikke bli fylt opp vann på nytt, etter neste nedtapping.

Steder som Årvolldammen, vannspeilet i Kampen park, plaskedammen i Torshovdalen og Svarttjern vil heller ikke bli fylt opp.

BYM stenger også alle fontener de drifter selv, blant annet alle fontenene i Frognerparken, fontene på Youngstorget og Spikersuppa.