NYDALEN: Mandag ettermiddag hadde lederne fra styringspartiene i bydelen, Arbeiderpartiet, MDG og SV, et digitalt møte med byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG).

– Vi opplever at hun er lydhør for Nordre Akers ønske om å få på plass en park i Nydalen, og at små grønne parkflekker ikke er dekkende for beboernes behov og ønske om et sted for rekreasjon og lek, sier BU-leder i Nordre Aker, Bente M. Larsen (Ap).

Parkaksjon

Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen har vært aktive for å få gjennom kravet om at Sandakerveien 113-119 skal reguleres til en park på minimum 15 mål. De fikk saken opp som tema i valgkampen i fjor høst, og ba partiene ta stilling til kravet. Byrådspartiene skrev i sin plattform at de skal jobbe for flere grøntarealer i byen, men har ikke ønsket å svare konkret på hvor stor en Nydalen-park bør være – det vil blant annet avhenge av pris på tomta, har byutviklingsbyråden uttalt til Nordre Aker Budstikke.

Lokalpolitikerne i Nordre Aker og Sagene har imidlertid vært krystallklare:

– Bydelsutvalgene i Nordre Aker og Sagene støtter innbyggerne om opprettelse av en stor park, og Oslo kommune må nå sikre en samlet og koordinert behandling av de forskjellige planene for den videre utviklingen av Nydalen, sier BU-lederen.

Dialog med utbyggere

Fjorårets tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR), påpekte at Nydalen trenger flere grøntområder, og foreslår en tomt i nærheten – Gunnar Schjelderups vei 9, som park. Denne eiendommen har eieren Bonum nylig lagt frem et reguleringsforslag for, der de vil bygge boliger. Sandakerveien 113-119 ønsker Avantor å regulere til boligformål – eiendommen er i dag regulert til næring og kontorer. Samtidig har OBOS planer om et boligprosjekt på trykkeritomta Sandakerveien 121.

Tiden med koronakrise har vist oss at det er et stort behov for grøntområder i et by der folk bor svært tett, kommenterer de tre politikerne, som forteller at Marcussen påpekte i møtet at det er viktig å ha en god dialog med utbyggerne.

– Når det bygges så høyt og tett som i Nydalen, så er det viktig at barna får et sted å boltre seg, og at det er plasser hvor alle generasjoner kan møtes og kose seg. Det må være stort nok til å romme alle, selv i tider hvor vi er pålagt å holde avstand, sier SVs gruppeleder i bydelsutvalget, Hanne Lyssand.

Lokalpolitikerne mener at utbyggerne i Nydalen må spille på lag med bydelen og befolkningen for å utvikle et større grøntområde for alle som har bosatt seg her og for alle de nye som kommer.

– Både politikerne, fagetater og utbyggere må ta sitt samfunnsansvar og legge til rette for utnyttelse og bygging som bidrar til et godt, sosialt, grønt og klimavennlig bomiljø. Da må man tenke kvalitet fremfor kvantitet, sier BU-nestleder i Nordre Aker, Aase Marie Olafsen (MDG).

– Vi håper at utbyggerne ser verdiene av slike grøntområder, og at de kan være litt på tilbudssida. Utbyggere og politikere har gått sammen om å bygge boliger, nå håper vi at vi også kan gå sammen for å skape gode, grønne boligmiljøer, sier de tre lokalpolitikerne.

Byutviklingsbyråden


Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen gjentar overfor Nordre Aker Budstikke at størrelsen på en kommende park vil avhenge av hva den til syvende og sist koster.

– Det var et godt møte med flinke lokalpolitikere. Det er ikke tvil om at det er behov for flere grøntområder i Nydalen. Vi har hele veien vært tydelig på at vi skal jobbe for en så stor park som mulig, innenfor det økonomiske handlingsrommet vi har, sier Marcussen.

Innbyggerforslaget fra Ja til stor park i Nydalen skal behandles av bystyret samtidig som reguleringssaken fra Avantor – og PBE er på oppdrag fra byrådet bedt om å legge frem et forslag med mer park.

Vi spør:

Vil byutviklingsbyråden kunne anbefale et reguleringsforslag som ikke inneholder en stor park, på 15 daa eller mer, når saken kommer til behandling?

TOR Nydalen peker på Gunnar Schjelderups vei 9 som park - det foreligger nå boligplaner på denne tomta, samt i Vitaminveien 5 (bak Storosenteret). Vil byrådet kreve at disse tomtene (inkl. Sandakerveien 113-119 og 121) ikke reguleres eller utvikles før man har gjort en helhetsvurdering som sikrer innpass av en park på størrelse med det som lokalpolitikerne og aksjonistene krever?

Tror byråden på at det blir en sammenhengende park på minimum 15 mål i Nydalen i fremtiden, og at lokalpolitikerne og aksjonistene i Nydalen får det som de vil?

– Nå er det en prosess i gang hvor Plan- og bygningsetaten ser på muligheten for en større park, men det er for tidlig å si noe konkret om hvor stor parken kan bli. Nå gjør fagfolkene i kommunen en grundig jobb, og så ser jeg frem til å få de endelige planforslagene til politisk behandling etter hvert. Da håper jeg vi kan få til gode løsninger med mer grønt i Nydalen, svarer Marcussen.

---

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke


Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!