RÅDHUSET: Det var ordfører Marianne Borgen (SV) som overrakte de fysiske bevisene på det, i bystyresalen i Oslo rådhus mandag 14. desember. Med en fersk, internasjonal klimaenighet i Paris i helgen, er det viktig at også Oslo som by gjør sitt, påpekte ordføreren.

Oslo kommunes egne virksomheter står i dag for fem prosent av byens samlede klimagassutslipp.

Miljøfyrtårn-hovedkontor

Både Utdanningsetaten (UDE) og Bydel Nordre Aker fikk samtidig sin sertifisering som Miljøfyrtårnhovedkontor. For Bydel Nordre Akers del, som er den første bydelen til å få en slik sertifisering, betyr det at de gjør det enklere for den enkelte virksomhet å drive mest mulig miljøvennlig.

– Med Miljøfyrtårnhovedkontor-modellen er miljøaspektet forankret i toppen av organisasjonen, og ned i de ulike leddene i virksomheten, forklarte ordfører Borgen.

Arbeidene som er gjort i de to virksomhetene i år er, i følge ordføreren, så omfattende at det aldri var tvil om at de i tillegg skulle få prisen som Årets grønneste.

– Årets kåring er gjort uten noen egentlig konkurranse, fordi disse to virksomhetene har tatt noen virkelige kvantesprang.

LES OGSÅ: Nå tennes endelig Sognsvann-lyset!

Nordre Aker: 45 Miljøfyrtårn innen utgangen av 2017


– Det var bydelsdirektør Øyvind Henriksen som fikk fart på prosessen med hovedkontorsertifisering da han tiltrådde for et par år siden. Preben Winger og Knut Hammervold (ass. bydelsdirektør og spesialkonsulent i bydelen, journ.anm.) har vært drivkreftene i dette arbeidet, sa BU-leder Per H. Christiansen (H), da han tok i mot prisen på vegne av bydelen.

– Takk til alle ansatte i bydelen som har bidratt. Miljøfokuset er sterkt forankret i administrasjonen og politisk, sa han, og kommenterte at 54 av bydelens 69 biler er el-drevet. I tillegg til tre el-sykler som disponeres av bydelsadministrasjonen og hjemmetjenesten.

14 av bydelens 45 tjenestesteder er i dag sertifisert gjennom miljøstandarden ISO 14001 eller som Miljøfyrtårn.

– Vi skal brette opp ermene og miljøsertifisere ytterligere 28 virksomheter i 2016, sa BU-lederen, og viste til at bydelen har opprettet en egen miljøportal som omhandler rutiner og retningslinjer i de ulike tjenestestedene.

LES OGSÅ: Bydel Nordre Aker har Oslos beste barnehager

Og innen utgangen av 2017 skal alle bydelens virksomheter, fra barnehager til hjemmetjenste, være miljøsertifiserte. Det er i alle fall planen, sier assisterende bydelsdirektør Preben Winger.

– Vi har jobbet systematisk med dette og tatt mange grep som gjør det lettere for den enkelte virksomhet å følge opp sine miljøforpliktelser og gjøre ansvarsområdene mer konkrete, sier Winger.

Slik blir det også lettere for hvert tjenestested å bli miljøsertifisert selv.

For å bli miljøsertifisert kreves det nemlig en rekke tiltak. Blant mye annet skal søppel veies flere ganger i året for å følge med på hvor mye som kastes. Det skal kildesorteres, måles strømforbruk, og man skal ha et bevisst forhold til valg av leverandører og varer ved innkjøp. Også miljørettet helsevern er en del av kravlisten.

– For å trekke frem ett eksempel: Vi som hovedkontor har blant annet overtatt ansvaret for strømmåling og rapportering, slik at det blir færre oppgaver for tjenestestedene, forklarer Winger.

LES OGSÅ: Nordre Aker skal lage fremtidens eldreomsorg i Oslo, og vil ha dine innspill. Bli med her!

UDE: Alle skoler skal miljøsertifiseres


For Utdanningsetaten startet det ambisiøse målet om å Miljøfyrtårn-sertifisere alle etatens skoler i løpet av en fireårsperiode, allerede i 2004. På det meste var 57 av 176 skoler sertifiserte. Men arbeidet ble stadig vanskeligere, forteller UDEs Ada Holmen.

De mange tekniske kravene som ble stilt til skolebyggene lå langt utenfor det skolene drev med til daglig. Og ikke minst på grunn av at skolebyggene er eid av Undervisningsbygg.

– Mange skoler følte at det ikke var riktig at de skulle svare til Undervisningsbygg, sier Holmen.

UDE opplevde likevel et stort miljøengasjement på skolene, også forankret i læreplanen. Ved å starte prosessen med å Miljøfyrtårnhovedkontor-sertifisere etaten, kunne også kravene til hver enkelt skole reduseres fra 80 til 26. Et pilotarbeid ved seks osloskoler i år har i følge Holmen båret gode frukter.

– Målet er nå at 20-30 skoler hvert semester sertifiseres som Miljøfyrtårn, som underliggende enheter til UDE som hovedkontor. Alle skoler skal bli Miljøfyrtårn eller få miljøstatus på annen måte, sier hun.

LES OGSÅ: Grefsenkidsa koder videre – så populært har det blitt

1000 Oslobedrifter er Miljøfyrtårn


Under seansen i Oslo rådhus ble også Oslo kommunes Miljøfyrtårn nummer 1000, Attendos hovedkontor, hedret. Attendo er et privat helseforetak, som driver tre sykehjem på oppdrag fra Oslo kommune. I tillegg ble en rekke andre private og kommunale virksomheter sertifisert som Miljøfyrtårn.

Så langt i år er 82 nye virksomheter i Oslo blitt miljøsertifiserte; tre av dem statlige, 18 kommunale og 61 private. I alt er cirka 400 kommunale og 600 private og statlige virksomheter miljøsertifiserte i Oslo. 50.000 mennesker i Oslo jobber i dag i miljøsertifiserte virksomheter.

LES OGSÅ:
* Nylagt for en måned siden: Nå sprekker asfalten i Grefsenveien opp igjen
* Klagde på skoleveien: «Barn ferdes overalt i veier som dette og bilister er vant til et slikt trafikkbilde»
* Familieverk ble til historiebok om Søndre Tåsen Hovedgård

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Faktaboks Miljøledelse i Oslo kommune

Miljøledelse i Oslo kommune

  • Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har overordnet ansvar for miljøledelse i Oslo kommune.
  • Forankret i Bystyremelding nr. 1/2003 «Strategi for bærekraftig utvikling» og nr. 3/2003 «Innføring av miljøeffektivitet i Oslo kommune»
  • Sentrale tema innen miljøledelse er miljøhensyn ved anskaffelser, forbruksreduksjon, avfallsminimering og -sortering, miljøvennlig transport, enøk og utslipp.
  • Verktøyet for miljøledelse er miljøsertifisering etter standardene ISO 14001 eller Miljøfyrtårn.
  • Kommunen vil være pådriver og inspirator i prosessen mot et mer miljøeffektivt bysamfunn som legger minst mulig belastning på det ytre miljøet, og som gjennom kontrollert ressursbruk sparer fellesskapets totale ressurser.
  • Utdanningsetaten var i 2015 første kommunale virksomhet sertifisert som hovedkontor. Bydel Nordre Aker ble den første bydelsadministrasjonen med samme sertifisering.

Kilde: Oslo kommune