OSLO: I fjor høst informerte Ruter om at 170 billettautomater langs T-banenettet og ved enkelte knutepunkter brukes svært lite, og at mer enn 97 prosent av Ruters kunder kjøper billett på andre måter enn på automat, noe også Nordre Aker Budstikke omtalte.

Billettautomatene skal derfor fases ut, og vil ikke lenger være i bruk fra juni 2021. Samtidig vil nye kortlesere for reisekort stå tilgjengelig for kundene om bord på T-banen.

– Ruters kunder har over tid endret adferd og benytter andre salgskanaler for kjøp av billett i stadig økende grad. Billettautomatene oppfattes som lite brukervennlige og bruken er fallende. Systemet er i ferd med å bli utdatert, og bruken av automatene er så liten at det ikke er bærekraftig å erstatte de med nye. Automatene vil derfor ikke lenger være i bruk etter 31. mai neste år, sa blant annet Ellen Marie Rogde, markedsdirektør i Ruter, i pressemeldingen fra oktober i fjor.

Nå har det kommet oppslag på blant annet Holstein t-banestasjon på Nordberg, leser skriver blant annet:

– Fra 10. mai kan man ikke lenger kjøpe billett på perrongen. Selv bruker jeg Ruter-app og det fungerer fint. Men oppslaget på holdeplassen henviser til nærmeste billettsalg fra Holstein, som er Joker i Carl Kjelsens vei.

Og at det er et stykke unna, særlig tur - retur:

Ruter svarer i en mail til Nordre Aker Budstikke at det vil bli en mulighet til, hvis man ikke har anledning til - eller ønsker - å laste ned appen på mobilen:

– Man kan kjøpe reisekort med reisepenger, som kan etterfylles ved leilighet. Det er også mulig å abonnere på automatisk påfylling av reisepenger, og på denne måten alltid ha mulighet til å kjøpe en billett på en kortleser, ved bruk av reisekort, sier pressevakt Sofie Bruun i Ruter.

Hun orienterer videre om den nye ordninger:

– 54 stasjoner har ikke en forhandler i gangavstand. bruken av automat er imidlertid enda lavere på disse stasjonene, og representerer i sum kun 5 promille av Ruters omsetning. Alternativet her er å benytte app.

Hun sier videre at omtrent 81 prosent av kjøpene på billettautomat er enkeltbilletter, og kategorien "voksen" står for 73 prosent av transaksjonene.

– Ved fjerning av billettautomater vil de fleste kunne kjøpe billett med app eller fra en forhandler. Ruter har total cirka 240 forhandlere i sitt område, hvorav 160 av disse ligger i Oslo, mange på eller ved en T-banestasjon. På Ruter.no finnes kart som viser salgsstedene.

Bruun opplyser at dagens kortlesere på T-banestasjonene er knyttet til samme system som automatene, og må dermed avvikles parallelt. I stedet vil det bli montert kortlesere om bord på T-banen, av samme type som finnes om bord på trikk og bybuss.

– For å unngå å ta T-banevogner ut av drift, og dermed redusere tilbudet, i forbindelse med installasjonen, tas installasjonen over en lengre periode, fra starten høsten 2020 til våren 2021. Kortleserne vil således bli å finne om bord, på lik linje med buss og trikk, i stedet for på stasjonen, dog med noen unntak: For å sikre fortsatt mulighet for effektiv inn- og utkontroll på innendørs stasjoner, vil disse stasjonen få oppdaterte kortlesere knyttet til et annet system. Prinsippet med kontrollsoner, som kundene er vant med på slike stasjoner i dag, kan dermed videreføres, ifølge pressevakten.

Det nevnes også at Ruter gjenbruker overskudd av eksisterende kortlesere og oppgraderer disse til nytt bruk.

– På denne måten blir dette også en bærekraftig løsning, både for miljø og økonomi, ettersom det ikke utløser behov for nye anskaffelser.

---

Nyhetsbrev:


Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!