FRYSJA: Opp mot 2000 nye leiligheter skal bygges i det gamle industriområdet langs Frysjaveien. Mange tusen nye innbyggere vil få adresse i Nordre Aker i årene som kommer, og interessen for første byggetrinn har vist seg å være enorm! Men hvor bor de egentlig?

På Frysja?

Det vrir seg hos mange med lokalhistorisk kunnskap når vi til stadighet snakker om «den nye bydelen på Frysja», eller Frysjabyen. Kanksje hadde Brekke vært et mer passende navn?

Det mener journalist og Oslo-historiker Leif Gjerland. Les hvorfor, og om bakgrunnen for Brekke-navnet og hvem som opprinnelig bodde der, her.

Under skal vi imidlertid se nærmere på hvor, eller hva, Frysja egentlig er.

Hvor er egenetlig Frysja?

Det ser altså ut til at Frysja er i ferd med å etablere seg som stedsnavn, selv om mange nok opplever det litt forvirrende. En av arkivsakene til Nordre Aker Budstikke som stadig leses, er saken med tittelen «Hvor ligger egentlig Frysja».

Derfor pusser vi støv av saken, nok en gang.

LES OGSÅ: Tusenvis av nye Frysja-innbyggere, men det er ingen plan for kollektivtransporten

Her kan du lese hva Olle Cederbrand i Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen tidligere har fortalt til Nordre Aker Budstikke:

«Lokalhistorikere nord i Oslo stusser over at et så flott elvenavn som Frysja ble erstattet av «Akerselva».

– Vi må skylde på danskene, sier Olle Cederbrand fra Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen.

«En dansk byråkrat satt i 1636 på Akershus festning og utredet festningens vannforsyning. Om han ikke visste hva elva som festningen fikk vann fra het, eller ikke klarte å uttale/skrive navnet vites ikke. Men han omtalte elva rett og slett som 'Aggershuuses elv'. Derfra gikk utviklingen sin gang, via Aggers elv, Agers ælv, Akers elv og til Akerselva.»

Dette skriver Gunnar Jerman, forfatter av boka «Akerselva – fra sagatid til opera».

Flere bruker navnet feil


Med andre ord: Frysja er ikke et sted, men det opprinnelige navnet på Akerselva.

Men likevel blir «Frysja» brukt i «hytt og pine» om forskjellige steder i Kjelsås- og Brekkeområdet. Noe blant annet Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen er ganske så lei av.

– Så vidt vi har funnet ut av, så var det utviklerne og beboerne i Spigerverksblokkene, mellom Frysjaveien og elva, som først tok i bruk «Frysja» som stedsnavn på 1950- og 60-tallet. Men boligfeltet het Brekke Borettslag helt fra starten av, og det heter det den dag i dag, forteller Olle Cederbrand fra historielaget.

Han fortsetter:

– BI – altså handelshøyskolen – leide tidligere lokaler i Frysjaveien 33. Da ble det til at folk studerte på «BI på Frysja». Norsk Teknisk Museum lå også først «på Frysja», men etter at historielaget tilskrev museet om dette, så ble det rettet til «på Kjelsås», sier Cederbrand.

LES OGSÅ: Åpnet tidskapsel på Teknisk museum: Fikk hilsen fra fortiden

Også kollektivtransporten «har syndet», ifølge historielaget.

Buss-stoppestedet i krysset Kjelsåsveien/Frysjaveien heter «Frysja».

I tillegg; Industriområdet langs Frysjaveien, som skal omgjøres til boligområde, blir benevnt som «Frysjaparken».

– Området langs Frysjaveien og næringsbyggene har jo ingenting med «park» å gjøre. Historielaget slutter seg til et nytt navneforslag knyttet til utbyggingen: «Brekkebyen». Men «Akerselva Miljøpark» er det offisielle navnet på det sammenhengende beltet av skog og park langs Akerselva fra os til os. Hva med «Frysja Miljøpark». Det ville virkelig være å ta vare på det gamle elvenavnet! oppfordrer Cederbrand og historielaget.

Er det viktig?


Men er det viktig, at ikke «Frysja» brukes som stedsnavn?

– Jeg mener ja. Folk i sin alminnelighet har vel glede av å kjenne grunnleggende historiske fakta? Å bruke Frysja som stedsnavn fortrenger bruken av de historisk riktige navnene som Brekke, Brekkedammen, Brekkefossen og Svensenga, til dels også gode nye navn med historiske røtter, som Stillatorget.

– Det andre er at Frysja som stedsnavn har utviklet seg til å bli veldig upresist. Tenk om du ble enig med noen om å møtes «på Frysja». Hvor skulle du stille opp? På bussholdeplassen? Foran det nedlagte Kjelsås postkontor? Utenfor Rema? Hos kunstnerne? Ved industriområdet i Frysjaveien? Eller altså; på badeplassen?

LES OGSÅ: Kelneren døde i kjelleren, men hvorfor ble Ullevål-kroa kalt for «Liket»?

Brekkedammen


Og hvis du tror at du har vært på Frysja og badet i sommer, så er det «helt feil».

Den populære badeplassen rett ovenfor den brusende fossen heter Brekkedammen og fossen heter Brekkefossen, det var her Brekkesaga lå i gamle dager (nedlagt 1963).

Hvis du har vært ennå lenger oppover i elva og badet har du kanskje vært i Grønvoldsdammen og kost deg i sola på Grønvoldstangen.

– På folkemunne er Frysja et eller annet av flere større eller mindre områder mellom Maridalsvannet og Nydalsdammen. Så lite presist er «stedet» definert at for noen somre siden, så ble badetemperaturen i Nydalsdammen lagt ut på nettet med betegnelsen «Frysja». Morsomt ble det når man vet at Frysja egentlig er navnet på hele elva, smiler Cederbrand.

LES OGSÅ: Hvorfor heter det staselige bygget «Svetter'n»?

Forsøk på å ta navnet tilbake

Men det har vært forsøk på å ta vare på det gamle elvenavnet på en riktig måte. Blant annet dikt fra 1800-1900-tallet med lovprisning av Frysja-elva og naturen.

Oslo kommune ga i 1955 veien fra Maridalsveien over Brekkejordene til Kjelsåsveien navnet Frysjaveien. Kunstnerlokalene og kunstnerboligene – gamle Mustads Fabrikker – ble til Frysja Kunstsenter på 1970-tallet. Og den gamle kraftstasjonen ble til Aktivitetshuset 33 Frysja. Stedsnavnet Frysja finnes for øvrig (naturlig nok) ikke på noe offisielt kart.

Likevel, en kjapp sjekk på Wikipedia om Frysja: «Navnet har sammenheng med ordet «fruse», i betydning «skumme», «bruse» (…) Frysja er et populært bade- og fritidssted for lokalbefolkningen i Nordre Aker om sommeren.»»

LES OGSÅ:
* Det var ingen hvemsomhelst som bodde på Brekke
* Massiv motstand mot asfaltering av turveien langs Akerselva. Slik endte det

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!