(Avisa Oslo) – Det har vært helt fantastisk.

17 år gamle Haitam Zaidi forteller om sitt ellevte grunnskoleår på Kuben vgs. I starten var Alna-gutten litt usikker. Han visste ikke om han kom inn, om det var noe for ham og var veldig usikker på framtida.

Men da Zaidi begynte, ble han møtt av små klasser, lærere som virkelig forsto ham og et miljø han trivdes i.

Og selv om 17-åringen selv ikke mener at han har forandret seg så mye, har miljøarbeider Craig Deacon sett en kar som har vokst mye som menneske. Og ikke minst: funnet en retning.

– Jeg har søkt helsefag. Du kan jobbe med barn og unge, og det tror jeg blir gøy, sier Zaidi til Avisa Oslo.


– Er så avgjørende

Avisa Oslo møter Zaidi og Deacon på Nydalen vgs. Her skal byrådet opprette et tilsvarende tilbud som på Kuben, og dermed permanent doble antallet plasser i ellevte skoleår-tilbudet Fundament fra 15 til 30.

Doblingen innebærer kostnader på 7,5 millioner kroner hentet fra Utdanningsetatens budsjetter. Vel anvendte penger, mener skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

– Jeg tror det blir bra for mange, sier SV-politikeren om det frivillige tilbudet ment for å ruste elever bedre for videregående opplæring.

Ifølge SSB var frafallet i Oslos videregående skoler på drøyt 17 prosent i perioden 2014 til 2020. Byrådet har på sin side et mål om at 85 prosent av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring.

– At folk fullfører videregående opplæring er så avgjørende for å skape et godt samfunn – uavhengig av om det er studiespesialisering eller fagbrev. Så vi prøver å gjøre det vi kan for å utjevne forskjellene, sier Eidsvoll om grepet som kommer i tillegg til SVs ønske om en ny og ikke utelukkende karakterbasert vgs-inntaksordning.


Nølte ikke et sekund

Fundament-prosjektet startet som en pilot på Kuben i 2018.

Eidsvoll sier at byrådet allerede har sett gode resultater, og på Nydalen vgs. er både elevrådet, avdelingsleder og prosjektansvarlig Espen Halvorsen og rektor Linn-Siri Jensen ivrige på å få Fundament-tilbudet til å fungere best mulig.

– Jeg fikk en telefon i slutten av desember, forteller rektor Jensen om muligheten hun ikke nølte med å si ja til.

Skolen hun leder er en av Oslos mest populære.

Derfor satte de ansatte med en gang å rydde plass til et eget klasserom, som skal stå klart når det nye tilbudet skal i gang etter sommeren. Samtidig har Nydalen vgs. satt i gang et tett samarbeid med Kuben, for å hente mest mulig erfaringer derfra.

Når Jensen skal oppsummere hvordan Nydalen kommer til å legge opp sin versjon av tilbudet, legger hun vekt på viktigheten av å ha faste og dedikerte lærere. Disse har store fagkunnskaper innen blant annet praktiske fag som design og håndverk, mat og helse, salg, service og resepsjon. Og lærerne skal jobbe tett på de 15 elevene på Fundament-tilbudet.

– Vi har nå tre lærere, som tenker tverrfaglig og er håndplukket på bakgrunn av sosial kompetanse og relasjoner. Også har vi laget et støttehjul rundt dem med tanke på karriereveiledning og fellesfaglærere, som skal jobbe sammen med dem, sier Jensen.


Skal trives

Rektoren understreker at Nydalen vgs. vil prøve seg fram. Det kan hende at modellen må endres underveis.

– Den overordnede paraplyen er det psykososiale. Trivsel, motivasjon, å glede seg til å komme på skolen hver dag … Det legger vi nå en kjøreplan på et godt stykke utover høsten, forklarer rektoren om hovedretningen.

Rektor Linn-Siri Jensen håper virkelig at Fundament-elevene skal kunne fortsette på Nydalen vgs., og at de som kommer neste år får en identitet og tilhørighet knyttet til Nydalen.

Her blir elevrådet, som har stilt seg fullt og helt bak nyetableringen, veldig viktige. Det samme gjelder det sosiale miljøet som allerede eksisterer der. Yogaklubb, FIFA-klubb, technoklubb, koseklubb, fotballdraktdag og pysjamasdager er bare noen av tilbudene skolen har på tvers av linjene. Og fotballturneringen på Nydalen, der lærerne tradisjonen tro taper 3–1 mot elevene, er legendarisk.

– Det blir veldig fint, sier elevrådsmedlem Mathias Solli Braathen om å få et nytt skoletilbud på Nydalen.

– Et veldig bra opplegg

Både han og elevrådsleder Rose Nkeiruka Aguta beskriver en overraskende tøff overgang fra ungdomsskolen til VGS. Mange kommer seg ikke gjennom løpet, og de har stor tro på et tilbud som Fundament.

– Jeg tror det er et veldig bra opplegg, sier Aguta.

Braathen er usikker på om endringen av inntaksmodellen til videregående skoler, slik SV og Ap ønsker, faktisk kommer til å hjelpe dem som trenger det. Derfor er han glad for Fundament, som han oppfatter som et konkret tilbud til folk som trenger det.

– Jeg kjenner selv flere som kunne trengt et sånt tilbud. Så det er fint at vi får dette på plass på Nydalen og at det kommer flere tilbud som dette, sier Mathias Solli Braathen.

På spørsmål fra Avisa Oslo om byrådets visjoner og utvidelsesplaner for Fundament-tilbudet, svarer skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll først at hun er glad for doblet kapasitet.

– Dette gjør vi på bakgrunn av de gode erfaringene vi har hatt så langt. I tiden fremover må vi vurdere behovet for ytterligere utvidelser fortløpende. Dette er ikke et vanlig program med søknader og ventelister, men en vurdering ut fra behovet til den enkelte elev. Hvis vi ser at flere elever kan ha nytte av et sånt tilbud på Kuben, Nydalen eller en helt annen skole så er jeg åpen for å prioritere det, utdyper byråden.

Vil innføre nytt inntakssystem i 2024

Slik vil de utjevne forskjellene: Dette er den nye VGS-modellen

Imot å innføre ny inntaksmodellen: – Løser ikke problemene