Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Nordre Aker Budstikke, og andre lokalaviser i Oslo, ut 750.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Vi heier på dem som jobber for å skape gode lokalsamfunn. Det er en viktig oppgave for oss som en samfunnsinstitusjon i Nordre Aker å bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, sier Karl Andreas Kjelstrup, ansvarlig redaktør i Nordre Aker Budstikke og Sagene Avis.

– Viktig og positiv kraft

Derfor inviterer Nordre Aker Budstikke, i samarbeid med Sagene Avis, Akersposten, Nordstrands Blad og Avisa Oslo, lag og foreninger i vår bydel og resten av byen til å søke om midler.

For Nordre Aker Budstikkes del blir det første gang vi er med i denne ordningen, men Amedias lokalaviser andre steder i landet har delt ut midler også tidligere, til stor interesse. Kjelstrup håper det vil komme inn mange søknader når dette blir tilgjengelig også for lag og foreninger i Nordre Aker.

– Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt nærmiljø, sier redaktøren.

Pengestøtten fra Nordre Aker Budstikke inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

750.000 kroner i Oslo

I Oslo går altså Nordre Aker Budstikke, Sagene Avis, Akersposten, Nordstrands Blad og Avisa Oslo sammen om en pott på 750.000 kroner.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomité, bestående av redaktørene i Oslo-avisen og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad.