MARKA: I en bortgjemt fjellside øst i Maridalsalpene ligger vrakgods etter dramatikk fra andre verdenskrig. 2. juli 1942 krasjet et tysk Dornier DO17-fly i Hansakollen. Alle de tre ombord ble drept og restene av flyet spredd utover.

Tirsdag var tiden kommet for å få opp et skilt, som nettopp forteller historien om hva som skjedde på plassen.

- Maridalen Vel jobber aktivt med verneplanen for Maridalen. Vi rydder gjengrodde plasser, eksempelsvis Haugen, Spinneriet, skolejordet med mer, og samler informasjon om disse plassene og skilter. I tematimen i høst på Maridalen skole fikk elevene i oppgave å skrive om nærmiljøet og finne et sted, plass, og eller kulturminne som virket spennende. Det var da naturlig for vellet å utlyse konkurranse om den som skrev den beste teksten skulle få trykket det på skilt og få skiltet reist på aktuell plass, fortelles det fra vellet.

Det ble mange gode tekster, men valget falt på Sigrid Lea sin tekst om flyvraket. Skiltet er produsert av Asker Produkter - en bedrift som tilbyr arbeidsplasser til uføretrygdede personer med funksjonsnedsettelse og tilrettelagt fagopplæring og arbeidstrening for personer som ønsker vekst og utvikling for å komme inn i det ordinære arbeidslivet.

Her kan du lese tidligere sak i Nordre Aker Budstikke, om Øyvind som hadde lett etter vraket, og fant det til slutt.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke