– Oslo kommune ved Boligbygg Oslo KF kjøper 70 modulbygg med ca. 110 boenheter av SiO, i første rekke for å kunne bosette flyktninger fra Ukraina.

Dette skriver Oslo kommune i en pressemelding om modulbyggene plassert ved Kringsjå studentby på Sogn. Kommunen skriver videre at modulbyggene ble kjøpt for fem millioner kroner, med overtagelse 1. juli. Boligene har soverom, stue med kjøkken, og bad.

Byggene, som de siste årene har blitt brukt som midlertidige studentboliger i påvente av omregulering, er nå tenkt som beredskap for flyktninger.

- Vi er glad for at modulbyggene kan komme til nytte, spesielt i situasjonen knyttet til flyktninger fra Ukraina, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.

- Vi er svært fornøyd med at vi har sikret oss disse modulbyggene som vil gjøre oss i stand til å raskt skaffe boliger til flyktninger, dersom Oslo kommune skal bosette flere enn det som lar seg gjøre i den ordinære boligmassen eller privat, sier Boligbyggs administrerende direktør, Marit J. Leganger.

Det er inntil videre ikke bestemt hvor i Oslo modulbyggene skal plasseres. Oslo kommune skriver at flere adresser vurderes.

– Mest sannsynlig vil modulbyggene fordeles på to-tre ulike tomter i Oslo. Før de plasseres og tas i bruk vil kommunen følge normal prosedyre ved oppføring av bygg, med søknader og nabovarsel. I første omgang vil modulene flyttes for mellomlagring ved Økern torg, der kommunen ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten forvalter en tomt, skriver Oslo kommune i pressemeldingen.

Vil bygge ut Kringsjå studentby

Dermed starter SiO arbeidet med å oppføre 500 permanente studentboliger på tomten. Studentsamskipnaden forteller de vil bygge ut Kringsjå studentby med omtrent 400 ettromsleiligheter og 100 familieleiligheter.

– Det er behov for mange flere studentboliger i Oslo, og Kringsjå er godt utviklet til å ta godt imot flere studenter, skriver SiO i en pressemelding.

SiO skriver de nye byggene skal plasseres på parkeringsplassen nord for studenbyen.

– Noe bygges på eksisterende tomt og noe bygges der modulbyggene ligger i dag, sier Eskelund.

Byggearbeidet starter først etter modulbyggene er flyttet. SiO opplyser byggestart er høsten 2022 og er estimert til å vare 3 år.