MARIDALEN: Torsdag kveld var klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) invitert til årsmøtet for Maridalens Venner og Maridalsspillet.

I tillegg sto det foredrag på møteplanen. Foredrag om Hammeren av journalist og forfatter Stein Erik Kirkebøen. Han har også skrevet årsskriftet: Hammeren, Kull, vann og banka jern, for Maridalens Venner.

– Lært mye

– Jeg har lært mye av Tor Øystein Olsen og Maridalens Venner, og av deres vernearbeid. Dette er en frivillige organisasjon med mye kompetanse, og arbeidet de har gjort har skjedd i samspill med dalens innbyggere og det offentlige. Det er en modell andre kan lære mye av, sier Elvestuen til Nordre Aker Budstikke, i etterkant av årsmøtet.

På maridalensvenner.no står det blant annet om mål for foreningen:

Maridalens Venner jobber aktivt i samsvar med formålsparagrafen i forskrift om Maridalen landskapsvernområde: "Formålet med vernet er å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet i Maridalen som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter." Vi tar del i arbeidet for å utvikle dalen til ei levende og livskraftig jord- og skogbruksbygd.

HER KAN DU LESE MER OM MARIDALENS VENNER

Elvestuen fortsetter:

– Maridalen er unik, og kirkeruinene i en katedral av et landskap. Maridalen er også en levende bygd, og et eksempel på hvordan man ivaretar bynært landbruk, i en dal med en levende kulturell dimensjon.

– Tor Øystein Olsen og resten av Maridalens venner har all grunn til å være stolte av det de har fått til i dalen, legger han til.


Nasjonal interesse

Som også synes det var spennende å høre foredraget til Kirkebøen.

– Sporene etter industri og kulturhistorie er i høyeste grad til stede i Maridalen. Kulturminner også med nasjonal interesse, med all den virksomheten som har vært i Nordmarka og Maridalen. For mange vil det nok være overraskende å høre om hvor stort dette omfanget har vært, og ikke minst Hammeren har jo en sentral industrihistorie.


Hammeren

Historien om Hammeren og stedets og elvas betydning for Oslos historie, er tidligere publisert i Nordre Aker Budstikke. Nå børster vi støv av historien.

Ervervet vannrettighetene

I 1898 besluttet bystyret å erverve vannrettighetene i Bjørnsjøelven og Skjærsjøelven i Nordmarka, og anlegge elektrisk kraftoverføring fra Skjærsjøelven til Kristiania. Hammeren ble Oslo første vannkraftanlegg

Teknisk forskning

Kraftoverskuddet fra Hammeren ble stilt til disposisjon for teknisk forskning. Ved mottagerstatsjonen ved Ankertorget ble det bygget et forsøksanlegg, der professor Kristian Birkeland videreutviklet Birkeland-Eydes metode for fremstilling av gjødning.

Således ble Hammeren Kraftverk med på å legge grunnlaget for Norsk Hydro og den elektro-kjemiske industrien. Et viktig bidrag til Oslos velstand og utvikling.

Historien er fra et mer enn 40-år gammelt hefte, som ble utgitt av Oslo Lysverker i 1975, et jubileumshefte i anledning kraftstasjonens drift i 75 år.


Elektrisitet erstattet dampdrift

Oslos første gatelys kom i 1892, og med økt press fra industri og elektriske sporveier økte behovet for tilgang på elektrisitet. Den dampdrevne produksjonen klarte ikke å imøtekomme etterspørselen, og det ble satset på vannkraft i stedet.

Stålrør

Fra Skjærsjødammen ble vannet ledet i store stålrør, som ble gravd ned hele veien og tildekket. Rørgata utgjør i dag en sti opp Skjerselvdalen.

Ifølge Wikipedia samler Skjærsjøen vann naturlig fra de store innsjøene i Nordmarka, blant annet Bjørnsjøen, Helgeren, Hakkloa og Store Sandungen. I tillegg er det lagt rør i fjellet fra Øyungen, slik at også denne tømmer til Skjærsjøen.

Modernisert i 2014

I 2014 ble rørgata ved Hammeren kraftverk skiftet ut etter 114 års drift. De gamle stålrørene ble skiftet ut til moderne rør av plast.

Hammeren er et viktig kulturminne. Stor takk til Hafslund som har bidratt med bilder, og til Roy Jensen (Kjelsås) som har lånt ut det 40 år gamle jubileumsheftet om Hammeren Kraftverk 75 år.

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke
[/url]
Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Hammeren

Hammeren ligger i Maridalen, og et populært utgangspunkt for å ta seg inn i Nordmarka. Fra Hammeren går det godt vedlikeholdt skogsvei til Skjærsjøen og videre innover marka. Ved Hammeren ligger også kraftverket Hammeren kraftstasjon.

Peder Anker bygget vei for å frakte jernmalm fra Bærums Verk til Hammeren ved Skjærsjøelva. Det første som ble fraktet på den nye veien, var en stangjernshammer fra Gammelverket i Lommedalen. Det ble også bygget masovn og produksjon satt i gang.

Da Anker i 1798 overtok Hakadals Verk ble jernet kjørt fra Hakadal til Hammeren. Driften ble imidlertid utvidet med seks spikerhammere, et skjæreverk og en hammer til mindre smiarbeider. Masovnen ved Hammeren fikk kort levetid. I 1860-åra svikter det utenlandske markedet, og driften stagnerer.

Men så sent som i 1865 var det 22 arbeidere og en oppsynsmann ved hammeren og smelteovnen. I 1874 stoppet driften.

Ved elvas utløp lå husmannsplassene Skjervenbrua og Bruastua. På flere av plassene ved Skjærsjøelvas utløp bodde det hammersmeder, og noen av disse var fagfolk fra Tyskland.
Kilde: Wikipedia