Marit Kristine Vea (36) gjorde Nordre Aker-innbygger av seg da hun flyttet til Tåsen i 2020.

Lørdag hadde Oslo Venstre nominasjonsmøte, og ikke overraskende ble Vea, som innstilt, valgt til partiets andrekandidat på bystyrelisten for neste års valg.

– Jeg er stolt og glad for at Oslo Venstre igjen har gitt meg tillit som andrekandidat. Vi trenger et sterkt Venstre etter neste valg. Vi er nødt til å ta bedre vare på naturen i byen vår, gjenreise Osloskolen og vi trenger en fordomsfri ruspolitikk, sier Vea til Nordre Aker Budstikke.

Halstein Bjercke (45) ble gjenvalgt på førsteplass. Som nummer tre på lista ble Haakon Riekeles (36) gjenvalgt. Nye navn i toppen av lista er fjerdekandidat Anna Dåsnes (23) fra Sagene, men som er oppvokst på Kjelsås, og som var leder av årets 17. mai-komité. Ungdomskandidat og leder av Oslo Unge Venstre, Tejn Rolland (19), ble valgt som femtekandidat, og Eili Vigestad Berge (44) fra Østensjø ble valgt som sjettekandidat.

Venstre har denne perioden fire representanter i bystyret.

– Vår viktigste jobb er å løse klimakrisen. Da må det bli enklere og billigere å ta grønne valg. Med dagens byråd har prisen på kollektivbilletter blitt historisk høy. Venstres løfte er å kutte i prisene og forbedre tilbudet, sier Vea.

I egen bydel trekker hun frem disse hjertesakene:

– I Nordre Aker er jeg særlig opptatt av bedre sykkeltilrettelegging, blant annet i Maridalen, og en skikkelig satsing på barn og unge. Blant annet med flere idrettsanlegg og fritidskort til alle.