OSLO: For ikke lenge siden gikk debatten heftig i en av Oslos nabokommuner. Noen var både sinte og irriterte - de ønsker rett og slett ikke at hundeeiere kaster hundebæsjen i private avfallsbeholdere, blant annet på grunn av lukt og grisete søplekasser.

Andre igjen mener at dette må man bare finne seg i - alternativet kan bli enda verre, nemlig at hundebæsjen blir liggende igjen på gaten.

Regler?

Men hvem har egentlig retten på sin side - hundeeierene eller de som har leid inn private avfallsbeholdere fra Renovasjonsetaten? For det er nemlig etaten som fortsatt "eier" beholderne.

LES OGSÅ: Nå henger hundebæsjen i trærne

- Renovasjonsetaten forstår at det noen ganger kan være uheldig at noen legger hundeposer i avfallsbeholderen din. På vinteren kan de fryse fast i bunnen og ellers kan de klistre seg fast hvis det er fukt i bunnen. På sommerstid vil jo dette danne uønsket lukt, sier Elisabeth Marie Vollan, fungerende kommunikasjonssjef i etaten.

Kan ikke nekte bruk

Hun understreker at intensjonen med private avfallsbeholdere er at de er ment for privat bruk, og beholderne står jo ofte på privat grunn.

- En privatperson må ikke uten videre akseptere at andre benytter seg av beholderen. På den annen side har ikke Renovasjonsetaten noen myndighet til å nekte noen å bruke andres beholdere. Det finnes ikke noe hjemmel eller lov for dette, forteller Vollan videre.

Men ønsker du ikke at hundeeiere benytter avfallsbeholderen din, så finnes det muligheter for å hindre dette.

- Våre abonnenter kan hindre adkomst til sine beholdere på ulike måter som for eksempel å etablere avfallsrom eller mindre skur som er lukkede eller låste.

- For vår del utgjør ikke hundeposer i restavfallsbeholderen noe problem. Disse små posene blir tatt ut i forsorteringsanlegget og går til energigjenvinning. Og det er vel bedre at de legges i en avfallsbeholder enn at de slenges i grøfta eller på gata? Så får vi bare håpe at hundeposene ikke legges opp i beholderen for kildesortert papp og papir, sier Vollan.