Langrennsløypene og skiarenaen begynner å ta form. I lang tid har det vært anleggsvirksomhet og området har båret preg av det, men nå nærmer det seg ferdigstilling. Samlet er det rundt 5 kilomter ski-lys-løype fordelt på 3 sløyfer, arenaområde og skileik.

Årets julegave til skifolket

Mange som har gått tur i området synes det ser brutalt ut og er urolige for hvordan det blir seende ut til slutt? Skal det være så brede grusveier og bratte skråninger med kampesteiner? Hva med betongkummene skal de stikke opp som paddehatter? Svaret er nei det blir ikke seende slik ut.

Gjenbruk av løyper, jord og vegetasjon

Løypene er lagt til de eksisterende traseene for mest mulig gjenbruk. Breddene er utvidet men det sørget for at totallengden av nye traséer ble kortere og alt er konsentrert rundt erverdige Linderudkollen sportstue. Inngrepene er dermed mindre, snølaging og preparering blir mer effektiv.

Største bredde på traséen er 9 meter men av disse vil 6 meters bredde være stedegen vegetasjon, gress og blomster fra nærområdet. Det vil det også være på arenaområdet ved Kapteinsputten. Andre deler av løypa blir 4-5 meter bred med 1-2 meter kantvegetasjon.

100 prosent av jorda er gjenbruk. Den ble skrellet av og tatt vare på mens arbeidene har pågått. Bark, røtter og stubber fra trær, busker og lyng som ble ryddet fra traséene, er malt opp og blandet med jorda. Denne jordpakken inneholder en solid lokal frø- og rotbank som vil spire og vokse i traséene. Det blir ingen kunstig irrgrønne plener, men gras, blomster, lyng og småbuskas som hører hjemme på Linderudkollen.

Alle skråninger fra løypa til terrenget rundt skal ha liten helning slik at jorden som legges på blir liggende og vegetasjonen kan etablere seg. Her blir det greit å komme seg inn, ut og på tvers av traséen. Hvis løypene krysser blåmerkede stier skal disse i minst mulig grad hindres av traséen.

I løypene blir det i barmarksesongen en ca 3 meter bred grustrasé. Toppdekket er finkornet og med en tilpasset farge i henhold til Bymiljøetatens retningslinjer. Her blir det flott å trille barnevogn og sykle for både store og små. Kanskje egner den seg også for rullestolbrukere.

Her kommer Oslos helt nye skiløyper

Bildene viser to partier av løypetraséen før og etter pålegging av toppdekke og revegetering. Allerede første sommer vil det begynne å etablere seg. Trolig tar det to somre før det er tett gras og vegetasjon som vist på bildene.

Lavt støynivå, lavt energibruk og lave klimagassutslipp

Snølaging vil skje med elektrisk drevne viftekanoner og lokalt vann fra Åsputten og Kapteinsputten. Vann og strøm føres ut i løypene i rør og kabler som er nedgravd i traséen. Fordi det er laget doble traséer er lengden på rør og kabler redusert, snøen blir laget ute i løypa av nye støysvake snøkanoner og vil dekke både inn og utgående trasé.

Snøen legges klar til preparering uten omstendelig utkjøring med traktor og tilhenger. På denne måten reduseres både støy, energibruk og klimagassutslipp. Ingen dieseldrevne strømaggregater og ingen brummende traktor. Snølaging er for øvrig regulert med bestemmelser om vannuttak fra tjerna, støynivå, tidspunkter og varighet.

Linderudkollen er et nærmiljøanlegg som betjenes av biogassbuss og P-plassen har 6-10 ladepunkter for elbil. Anlegget vil bidra til at barn og unge kan trene og konkurrere i nærområdet. Alternativet for svært mange vil være lange kjøreturer for å komme på snø – til fjells kanskje? Linderudkollen vil også på denne måten bidra til å redusere klimagassutslippene.

Dette er årets langrennsklubb

Kjelsås får et drifts- og koordineringsansvar

Anlegget skal driftes av Bymiljøetaten i tett samarbeid med Kjelsås langrenn. Snølaging - ettermiddag, kveld og eventuelt natt - og koordinering av brukstid/treningstid gjøres på dugnad.

Barn og unge i fra klubbene Kjelsås og Årvoll skal ha første prioritet i anlegget ettermiddag og kveld. Det blir noen kveldsrenn og helgekonkurranser. For øvrig blir det tilgjengelig for alle og en hver. Eksisterende lysløypenett innover mot Lilloseter berøres ikke av det nye anlegget.

Tusen takk til Oslo kommune, Bymiljøetaten for et flott anlegg! Vi gleder oss til mange år med mye skiglede for små og store!

Eivind Selvig - på vegne av Kjelsås langrenn

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!
LES OGSÅ:
* Det er i Maridalen det skjer Halloweenkvelden!
* Les også: 3.3 kilometer ny turvei fra Grinda til Sogn
* Les også: Snart blir det lys rundt Sognsvann
* 18-åringen gikk rett fra Blindern vgs. til prestisjeuniversitetet Oxford!
* Blindern utvider IB-tilbudet med to år

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!