Byen har behov for både kvinner og menn, og hver enkelt skal kunne oppleve og føle at de bor i en likestilt by.

Noe annet ville vært umoderne og gammeldags. Mitt utgangspunkt er at alle byens innbyggere betyr like mye, og at økonomisk uavhengighet viktig for enkeltmenneskers liv. I Oslo er det mye vi kan gjøre for å skape et mer likestilt samfunn mellom kvinner og menn.

Boka She-economics er nettopp lansert. Den tar for seg tallenes tale og viser at Norge har en lang vei å gå før vi har jevn fordeling av kvinner og menn i ledende stillinger. Norge blir forbigått av USA og Canada. Oslo kan heller ikke skryte på seg gode likestillingstall på ledernivå i næringslivet.

Kommunen er noe bedre, men kan fortsatt bli bedre. Lederstillinger er en ting, men det viktigste likestillingsgrepet er arbeid som sådan.

Oslo kan heller ikke skryte på seg gode likestillingstall på ledernivå i næringslivet

Deltid vs heltid

Kvinner jobber mer deltid enn menn. Kvinner jobber i større grad i midlertidige stillinger enn menn. Konsekvensene er alvorlige, for de færreste kan forsørge seg selv, eller betjene et boliglån med en deltidsstilling. Derfor er arbeidet for mer heltid for dem som ønsker det en viktig likestillingskamp.

Oslo kommune er en stor kvinnearbeidsplass med mange deltidsstillinger, særlig innen
omsorgsyrkene. Arbeiderpartiet ønsker at kommunen systematisk skal jobbe for å tilby hele stillinger også innen omsorgsyrkene. Det er viktig for kvinners økonomiske selvstendighet, det er viktig for kommunen som trenger flere medarbeidere, det er viktig for samfunnet som sådan at flere i yrkesaktiv alder deltar i arbeidslivet.

Råd til bolig

Men selv om man har en heltidsjobb er det ikke sikkert at man har råd til å kjøpe seg en bolig i Oslo. Det bygges for få boliger, befolkningsveksten er stor, dette driver prisene oppover.

Arbeiderpartiet mener alle virkemidler kommunen har må brukes for å sikre økt boligbygging.

Arbeiderpartiets mål er å øke boligbyggingen fra dagens byråd sine resultater på 2600 til 7000 boliger i året. På den måten dempes prispresset og man gjør det lettere for mange å skaffe seg bolig. Kvinnens økonomiske selvstendighet blir mer reell hvis hun har råd til å kjøpe egen bolig basert på egen inntekt. Flere og rimeligere boliger kombinert med økt innsats for mer heltid gjør byen mer likestilt.

Kvinnens økonomiske selvstendighet blir mer reell hvis hun har råd til å kjøpe egen bolig basert på egen inntekt

Full barnehagedekning

Oslo har lavest barnehagedekning av byene i landet. Mange barnehager setter ikke inn
vikarer ved sykdom. Dette er dårlig samfunnsøkonomi og det går oftest utover kvinnene.

Selv om foreldre i større grad enn før deler på ansvaret hjemme og med barna, er det fortsatt kvinnen som tar hovedansvaret og det er flere kvinner som velger redusert stilling hvis barnehagetilbud ikke er tilpasset familiens hverdag. God likestillingspolitikk og god familiepolitikk er to sider av samme sak.

Arbeiderpartiet vil gjennomføre en ekstraordinær barnehagesatsing som sikrer full barnehagedekning og gir økt kvalitet. Alle ett-åringer skal få barnehageplass, uavhengig av når de er født på året. Forbudet mot å bygge kommunale barnehager skal fjernes. Alle gode krefter må tas i bruk for å få nok plasser. Slik vil valgfriheten til familien øke, tryggheten for at barna har et godt tilbud øke og muligheten til å velge å være i arbeid øker. Byen blir mer likestilt når vi kan levere full barnehagedekning.

God likestillingspolitikk og god familiepolitikk er to sider av samme sak

Trygghet

En av mine hjertesaker er trygghet. Alle innbyggere i Oslo har krav på å kjenne seg trygge når byen tas i bruk. Dessverre viser statistikk at festrelaterte voldtekter øker. Antall overfallsvoldtekter i Oslo er høye. Vi vet at kvinner føler seg oftere utrygge i mørke områder av byen enn menn.

Her har kommunen et betydelig ansvar for å gjøre byen mer trygg og dermed også en mer likestilt by. Vi trenger en plan for trygghet for hele byen. Den må ta for seg utrygge deler av byen, meter for meter, bydel for bydel. Ethvert overfall er et overfall for
mye.

Mitt ønske er at man sikret at alle t- banestasjoner, trikkestopp og bussholdeplasser blir trygge. Det handler først og fremst om belysning, men også om utforming. Moderne byutvikling handler om en tryggere by. En trygg by er en likestilt by.

Å være likestilt handler om trygghet. Trygghet for at man har en jobb å gå til slik at man kan leve et godt liv, trygghet i å ha ett sted å bo, trygghet for at barna får barnehageplass og trygghet når man går rundt i byen – for å nevne noe.

Norge er et av verdens mest likestilte land, men vi har fortsatt mye ugjort. For meg er det viktig at alle får realisert sitt potensiale, uten å oppleve diskriminering eller skjulte stengsler for deltakelse.

Antall overfallsvoldtekter i Oslo er høye. Vi vet at kvinner føler seg oftere utrygge i mørke områder av byen enn menn

Mitt mål er at Oslo skal bli landets mest likestilte by. For å få til det trenger Arbeiderpartiet din stemme i september.

Tone Tellevik Dahl
Ordførerkandidat, Oslo Arbeiderparti

LES FLERE 8. MARS-KOMMENTARER HER:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!