TROLLVANN: Daværende idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) ga for få år siden uttrykk for at en oppgradering av Oslo skisenter var rett rundt hjørnet.

– Oslo har et stort etterslep på idrettsanlegg. I tillegg til at vi bygger mange nye anlegg, er det viktig at vi utvikler de anleggene vi har sånn at de er mest mulig brukbare. Grefsenkleiva er en skibakke som brukes av mange, men hvor det er er stort ønske om oppgradering og bedre løsninger. Grefsenkleiva ligger i marka og det er ikke regulert i dag. Derfor har vi satt i gang en prosess med regulering, sa Hansen til Nordre Aker Budstikke i 2018, og la til at mange av dagens bakker eller deler av disse i både Trollvanns- og Grefsenkleiva har en uhensiktsmessig form - her kan du lese fra saken i nab.no fra tidligere denne uken.

Nå er signalene fra byrådspartner MDG noe helt annet.

I Dagsavisen uttaler MDGs fylkesleder Sigrid Heiberg at de på representantskapsmøtet har vedtatt at utbyggingen og utvidelsen av Grefsen- og Trollvannskleiva ikke blir realisert.

I tillegg at planforslaget må utformes slik at det ikke strider mot byrådsplattformens formulering «byrådet vil ikke åpne for utbygging eller utvidelse av idrettsanlegg i Marka, med unntak av Huken».

– For oss i MDG er markagrensen hellig, ifølge fylkesleder i Oslo MDG, Sigrid Heiberg til Dagsavisen.

Hun omtaler nåværende planer som å rasere skog tilsvarende seks fotballbaner med biologisk mangfold. Hun peker også på klimaendringene og mulighet for mer snøfattige vintre i Oslo.

– Opprørt!

Tidligere nestleder i Oslo Arbeiderparti og lokalpolitiker i Bydel Nordre Aker – nå styreleder i Kjelsås IL, Ivar Christiansen, reagerer sterkt på vendingen skibakkeplanene nå har tatt:

– Jeg er opprørt over at reguleringen tilsynelatende er stoppet opp. Her har vi arbeidet for at denne unike alpinbakken skal oppdateres med nye traseer, skiheis og et funksjonelt snøproduksjonsanlegg til glede for alpinister i hele Oslo området. Nå må fornuftige politikere skjære gjennom og finne frem til et kompromiss som bevarer Eventyrskogen, sørger for en forlengelse av bakken helt ned, får på plass ny stolheis og etablerer en bro over bakken som ivaretar skiløperes behov for å krysse bakken farefritt, sier Christiansen, og legger til:

– Det er mulig å finne løsninger som alle parter kan godta. Det som kreves er som sagt politikere som handler.

– Hvilke politikere adresserer du?

– Til et byråd som innehar to meninger. Et Ap som har satt i gang en regulering og et MDG som går imot dette. Det er snakk om å tolke byrådsærklæringen på en måte som fint kan tillate en oppgradering og regulering av en bakke som ikke skal nyetableres, men som har vært i drift i uminnelige tider, men som nå treger oppgradering. Her må ledelsen i byrådet skjære gjennom og vise politisk handlekraft.

Høyre svært kritisk

Bystyrerepresentant Nicolai Øyen Langfeldt fra Høyre har også reagert sterkt på MDGs uttalelser. Han stiller spørsmål om det er tatt en omkamp på saken i byrådet.

– Dette kan ikke tolkes som noe annet enn at byrådet har snudd, mener Langfeldt, her kan du lese saken fra tidligere i uka i nab.no.

– Det er utrolig kjipt for oss som er glade i å stå på ski, og som ønsker et annet tilbud enn Tryvann, sier bystyrepolitikeren, som selv bor på Sagene.

Han viser til at Grefsenkleiva og Trollvann er lettere tilgjengelig og vil være førstevalget til de som bor på denne siden av byen, både i Nordre Aker og i Groruddalen.

– Det er masse barn og unge, blant annet i Kjelsås Alpin, som har gledet seg til dette. Så kommer kontrabeskjeden. Jeg må si jeg er ekstremt overrasket.

Opprop

Nordre Aker Budstikke kjenner også til at det er startet et opprop til støtte for oppgradering av Grefsenkleiva og Trollvannskleiva, og som i skrivende stund nærmer seg 650 underskrifter.

«Vi er bekymret for bakkens fremtid dersom det ikke åpnes for en oppgradering. Det er mulig å få til løsninger som både sikrer drift av bakken og ivaretar andre brukergruppers interesse. For at bakken skal bli et godt tilbud, og sikre videre drift, trengs det nye heiser, bedre og mer effektiv snøproduksjon og en sammenhengende nedfart fra toppen av Grefsenkollen og ned til parkeringsplassen», står det blant annet i oppropet.