Bymiljøetaten, som drifter dammen på Damplass, bekrefter at den vil bli rammet av innsparinger.

I tråd med anbefalinger fra Vann- og avløpsetaten vil Bymiljøetaten nå ta grep om vannforbruket sitt, opplyser de i en pressemelding denne uken.

– Bymiljøetaten har løpende og god dialog med Vann- og avløpsetaten om vannsituasjonen i Oslo. Enn så lenge har vi ikke mottatt direkte krav om å redusere bruk av drikkevann, men vi har gått gjennom vår drift av dammer, fontener, drikkefontener med mer og sett på hvordan vi kan bidra, slik alle i Oslo er bedt om å gjøre, melder Bymiljøetaten.

Basert på den nåværende situasjonen vil etaten stenge installasjoner som får tilførsel av drikkevann.

En rekke fontener

Fremover vil de ikke bli fylt eller få påfyll av drikkevann. Det gjelder speilbasseng, badedammer, plaskedammer og fontener.

Dammen på Damplass ble fylt opp tidligere denne uken. Bymiljøetaten opplyser at den resirkulerer vannet. Normalt tappes dammen ned for periodisk renhold annenhver uke.


– De vil ikke få nytt påfyll av vann etter neste nedtapping, klargjør de i pressemeldingen.

Blir situasjonen verre, er Bymiljøetaten klar til å iverksette flere tiltak. Dersom mer vann kommer til, vil de prøve å sette installasjonene tilbake i drift.

Vanner bare noe

– Vi opprettholder vanning av dette inntil annet eventuelt måtte bli besluttet for ikke å tape disse verdiene i år og årene fremover.

I Frognerparken er det nylig plantet roser som trenger vann for å etablere seg, eksemplifiserer de.

– Som hovedregel trenger alle nyplantinger vanning de første tre årene for å sikre god etablering i offentlige anlegg.

Kun nye plener vannes. Inntil annet skulle bli bestemt, fortsetter Bymiljøetaten å følge opp disse som normalt.

Innsparing under vårrengjøringen

Mange av byens gater er allerede rengjort. Innen 17. mai skal vårrengjøringen være sluttført i alle gater.

– Vi har i år begrenset vannforbruket i forbindelse med vaskingen, men vi har sett det som et viktig folkehelsetiltak å få vasket gatene fordi det har vært svært høye verdier av svevestøv i byen etter vinteren, skriver Bymiljøetaten i pressemeldingen.

De understreker avslutningsvis at de generelt er bevisste rundt eget vannforbruk.

– Bymiljøetaten er bevisst nødvendigheten av å ha kontroll på og tidvis redusere sitt vannforbruk, ikke bare i slike situasjoner som i år.