8. mars er det den internasjonale kvinnedagen som markeres over hele verden.

I dag skriver vi kvinnehistorie i Bydel Nordre Aker når en av Norges største idrettskvinner gjennom tidende, Laila Schou Nilsen, skal få en vei og en plass oppkalt etter seg. I bydelen vår har 68 veier navn etter menn, mens kun to er navnsatt etter kvinner; Betzy Kjelsbergs vei og Othilie Tonnings vei. I dag skal vi føre en ny kvinne til på lista.

I tillegg til sine idrettsbragder var Laila Schou Nilsen en av Norges få, kvinnelige industriledere. I 1947 overtok hun skiprodusenten Splitkeinfabrikken, som hun eide og ledet i mer enn 20 år. Hun ledet også Norges Håndballforbund, og var dermed den første kvinnelige lederen i et norsk særforbund.

I 2019 endret Bystyret instruksen for navnsetting av gater og veier i Oslo, for å få en bedre kjønnsbalanse i det offentlige rom. Politisk har vi i Nordre Aker jobbet lenge med å finne veier i bydelen som kunne oppkalles etter kvinner, og i bydelsutvalgets møte 15. desember 2022 vedtok vi å hedre Laila med en egen vei og plass. En spesiell takk til Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen som kom med navneforslaget.

«Kvinner er halve befolkningen - mer penger til kvinnehelseforskninger» Dette er en av parolene i årets 8. mars-tog i Oslo.

I tråd med Hurdalsplattformen skal regjeringen lage en ny strategi for kvinnehelse.

For noen dager siden leverte kvinnehelseutvalget NOUen «Den store forskjellen: Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse».

For 24 år siden ble kvinners helseutfordringer utredet for første gang. Mange av de utfordringene som ble løftet frem da, står fortsatt ubesvart i dag. Utfordring er den samme i dag som i 1999. Det forskes for lite på en rekke sykdommer som utelukkende eller i hovedsak rammer kvinner.

For at det virkelig skal bli endringer i hvordan samfunnet behandler kvinners helse, må en systematisk gjennomgang av helsetjenesten prioriteres. Utvalget foreslår å sette av en milliard til dette formålet.

Akkurat i dag – på kvinnedagen 8.mars – sender Helse- og omsorgsdepartementet NOU'en ut på høring. Regjeringen har en jobb å gjøre!

Vi har fortsatt mange kamper å kjempe, gratulerer med dagen!