KJELSÅS/FRYSJA: Frysja-området er det neste store utviklingsprosjektet i Nordre Aker. Utviklingen av området langs Akerselva, mellom Kjelsås og Korsvoll, kan tilføre bydelen så mye som 2000 nye boliger.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Plan- og bygningsetaten (PBE) har i forkant utarbeidet en førende VPOR ("veiledende plan for offentlige rom" – ekstern lenke), for at de overordnende visjonene for området ikke skal forsvinne når de enkelte reguleringsplanene kommer på bordet.

Høy temperatur i folkemøtet om «nye» Frysja

Ønsker opptil åtte etasjer

Nå har første forslag til reguleringsplan for deler av området kommet. Det er Frysjaparken Utvikling AS v/Stor-Oslo prosjekt AS som har utarbeidet detaljplan for Frysjaveien 40 og 42 og Kjelsåsveien 172.

De foreslår inntil 94.000 kvadratmeter ny bebyggelse over terreng, fordelt på 88.100 kvadratmeter bolig, 5000 kvadratmeter til næring og 900 kvadratmeter til barnehage. Det foreslås inntil 2000 kvadratmeter forretning som hovedsakelig skal ligge langs Frysjaveien og det nye Frysja Torg. Dette gir en total tomteutnyttelse på 260 prosent (BRA).

Bygningene er foreslått med varierende høyde fra fra tre til åtte etasjer. Dette vil
gi 950 boligenheter med anslagsvis 1600-2100 nye beboere, og inntil 200 nye arbeidsplasser.

LES OGSÅ: På denne tomten vil Obos ha 1000 nye boliger

Minimal trafikkbelastning

Utbyggers forslag vil ifølge trafikkanalysene gi en gjennomsnittlig daglig trafikkmengde (ÅDT) på 3500 kjøretøyer, 2060 flere enn situasjonen er i dag. Trafikkbelastningen på tilliggende kryss vil økes med 10-13 prosent, og støybelastningen på Kjelsåsveien og Frysjaveien vil være minimal, hevdes det.

LES OGSÅ: Lokalhistorie: Hvor ligger egentlig Frysja?

Plan- og bygningsetaten: – For høyt og for lite sol

Etter at reguleringsforslaget har vært på høring kommer det frem at Plan- og bygningsetaten mener forslaget fra utbygger er for dominerende.

Etaten ønsker en lavere utnyttelsesgrad – 175 prosent (60.500 kvadratmeter totalt) – enn den foreslåtte 260 prosent, fordi områdets østvendte helling begrenser solforholdene på private utearealer og offentlige rom. I tillegg er avstanden til kollektivknutepunkter for stor.

Seks etasjer mot Frysjaveien, fem mot Kjelsåsveien

I klartekst betyr dette en reduksjon av prosjektet til maks seks etasjer på det høyeste, ikke åtte som foreslått i reguleringsforslaget.

Bygningene på seks etasjer forbeholdes fasadene mot Frysjaveien. Mot Kjelsåsveien ønsker etaten ikke høyere bebyggelse enn fem etasjer. Denne endringen vil ivareta minimumskravene til solforhold, mener PBE.

LES OGSÅ: Eieren kan stikke kjepper i hjulene for Rønningen-utbygging

Inntil 600 færre leiligheter

Dette innebærer 350-600 færre boenheter enn det utbygger foreslår, og 1100 til 1600 færre beboere totalt. Bebyggelsens «fotavtrykk» er uendret med PBEs forslag.

Da bydelsutvalget behandlet reguleringsforslaget i sitt møte 7. mai, la de seg helt på linje med Plan- og bygningsetaten, og valgte å anbefale etatens forslag.

– Plan- og bygningsetatens forslag har en betydelig lavere utnyttelsesgrad enn utbyggers alternativ, med lavere byggehøyder, ikke minst mot Kjelsåsveien. Samtidig sikrer forslaget tydeligere de grøntdragene som ligger inne i den overordnede planen. Det stilles også krav om at utbygger må se på konsekvensene for lokaltrafikk, sammen med andre utbyggere i området, sier Erik Borge Skei (V), leder i bydelens miljø-, plan og samferdselskomité.

Han roser Plan- og bygningsetaten for å ha fått med mange av de momentene bydelen har spilt inn tidligere i prosessen, i sitt alternative reguleringsforslag.

– Dermed kan vi nå være klare på at dette alternativet klart er å foretrekke, sier Borge Skei.

LES OGSÅ:
* Se lista over alle de farlige skoleveistrekningene skolene og bydelspolitikerne vil gjøre noe med
* Brandsdal er ute etter Anders Gløersen
* VIF senket Lyn med hattrick. Og så et par mål til

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!