Duoen Jarle Gudmundsen/flygel og Njål Ølnes/saksofon spiller musikk som er komponert spesielt for bildeinstallasjonen Heartlands av Hilde Grønner Flikke.

Fra gammelt av brakte man sin eksistensielle uro til kirken. Om man la fra seg børse og hatt i våpenhuset, tok man mye med seg inn også; uro, håp, steiner i skoen eller tanker i hodet. Og oppover langs midtgangen i kirken kan man ikke unngå å kjenne, gjennom arkitektur og utsmykning, at rommet har en retning. Midtgangen ender et sted hvor man kan hente noe eller levere noe fra seg. Et sted for henvendelse.

Installasjonen Heartlands ble laget i 2005 - 2007. På den tiden bragte avisene bilder av hus som var ødelagte av flom eller terror. Hus som mennesker bodde i. Dagens nyhetsbilde viser nye sammenraste boligblokker. Ved siden av dette har vi alle erfart nedstengning og isolasjon, med ensomhet i leilighetene.

Et heartland er et område som en nasjon ikke kan miste uten å miste seg selv - et kjerneområde.

Heartlands er laget med tanke på at hver leilighet, hvert menneskeliv, rommer et heartland. Hva kan et menneske miste uten å miste seg selv ?

Når Heartlands plasseres ved enden av midtgangen i kirken, er det fordi dette er et sted for henvendelse. Men i disse bildene synes ingen helgener og engler, bare fragmenter av menneskeliv og leiligheter.

Kan man tenke seg at det menneskelige er hellig? Hva kan et menneske miste og likevel være et menneske?