Annonse

Dette er en annonse fra Bydel Nordre Aker

Oslohjelpa er et lavterskeltilbud til barnefamilier som strever med hverdagen og krever ingen henvisning eller vedtak. I bydel Nordre Aker er det Anders og Linn som jobber i Oslohjelpa og etter et møte med Frivillighetssatsningen i bydelen testet de ut en god ide.

­ — Familier vi har vært inne og hjulpet med å mestre og gitt verktøy for å håndtere ulike utfordringer som mange opplever som småbarnsfamilie, har gjerne tid, overskudd og lyst til å hjelpe andre som er i samme situasjon, forteller Anders.

Derfor begynte de å spørre folk om de var interessert i å hjelpe andre som opplevde lignende situasjoner som de selv hadde vært igjennom.

— Og det er det mange som har. De kan gi støtte på en litt annen måte enn det vi gjør nettopp fordi de har gått i de samme skoa, sier Linn.

En traumeinformert by

Oslohjelpa har lyst til å hjelpe enda flere og da er dette en fin måte å utvide rekkevidden av den innsatsen kommunen har satt inn mener Anders. I tillegg er dette i tråd med byrådets satsning på Oslo som en traumeinformert by. Forbildet er staten Wisconsin i USA som ble en traumeinformert stat allerede i 2012 og har sett en betydelig nedgang i blant annet selvmordstall.

— Det å styrke den generelle kompetansen rundt traumer hos både barn og voksne har store gevinster. Det er viktig å møte trygghet og oppleve mestring med familien, i barnehagen, på skolen og i nærmiljøet. Ofte er det ikke så mye som skal til for å utgjøre en forskjell, sier Anders som har lang erfaring fra opplæring av frivillige i Røde Kors.

Der opplevde han ofte at de som hadde vært gjennom kurs og veiledning som frivillig plutselig ble en ressurs i nærmiljøet sitt og kunne hjelpe venner, familie og naboer med små og store utfordringer.

— Det skjedde to ting: det ene var at folk rundt den frivillige følte seg trygge på at dette var en person de kunne snakke med, og det andre var at den frivillige hadde fått verktøy og opplæring til å mestre slike samtaler og visste hvilke andre ressurser som eventuelt var aktuelle, utdyper Anders.

Trenger flere armer, bein, hoder og hjerter

Oslohjelpa i bydelen tilbyr faglig veiledning og kursing for de som ønsker å være frivillige og ber folk i nærmiljøet som har hatt erfaringer som de tror kan hjelpe småbarnsfamilier med krevende hverdager om å ta kontakt. Oslohjelpa er arenafleksibelt og det er foreldrene selv som styrer hvordan hjelpen gis.

— Det å være frivillig er gøy, givende og betydningsfullt. Ta kontakt med oss slik at vi sammen kan styrke nærmiljøet i bydelen der det teller mest, oppfordrer Linn og Anders.

Fakta

Om Frivillighetssatsningen i Bydel Nordre Aker

Oslo kommune kom i 2016 med en egen Frivillighetsmelding som definerer frivilligheten som en grunnpilar i det moderne demokratiet. Sammen kan kommunen og frivilligheten løse mange av oppgavene byen står overfor. I år startet bydelen opp med en treårig Frivillighetssatsning som skal skape en internkultur der bydelen i møte med frivillige er gode på inkludering, fleksibilitet, gir støtte og veiledning, samt å se styrker, muligheter og kunnskap. Bydelen har etablert en strategi og et planverk for arbeidet med frivillighet og styrkingen av frivillighetsarbeidet. Målet er å øke profesjonaliteten rundt frivillighetsarbeid og øke rekrutteringen av frivillige lokalt.

Ønsker du å hjelpe Oslohjelpa eller å vite mer om frivillighetsarbeid i Bydel Nordre Aker, ta kontakt på epost [email protected]


Om Oslohjelpa

Om familier trenger råd og veiledning om barnets utvikling eller foreldrerollen kan de få rask hjelp uten henvisning og skjemaer. Det er familiens behov som avgjør hva slags hjelp de får, og hvem som skal hjelpe. Hjelpen kan komme fra helsesykepleier, familieterapeut, spesialpedagog, ansatte i NAV, ansatte i barnevernstjenesten og barnehager. Vi jobber sammen for at familier skal få riktig hjelp så raskt som mulig.

Oslohjelpa i Nordre Aker har følgende epost: [email protected]


Annonse

Dette er en annonse fra Bydel Nordre Aker