STORO/GREFSEN: Nordre Aker Budstikke har tidligere omtalt forslagene til «ny» Grefsenvei mellom Storokrysset og Disen. I planen ligger det blant annet forslag om å legge trikken i egen trasé, forby gateparkering og innføre påbudt høyresving til og fra alle sidegatene.

– Må ikke glemme syklistene

Bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker behandlet saken i sitt møte denne uka. Arbeidet med Grefsenveien er foreløpig på et tidlig stadium, og politikerne er klar over at alle ønskene for veien kan bli vanskelige å gjennomføre.

Men de understreker at syklistene ikke må bli glemt når gata rustes opp.

– Vi i Nordre Aker er allerede blant de som sykler mest i Oslo. Målet er likevel å gjøre det enklere å sykle, både på tvers av bydelen og inn mot sentrum. Venstre tok derfor for et drøyt år siden initiativ til en egen sykkelstrategi for Nordre Aker som ble vedtatt i bydelsutvalget. Strategien er i vinter sendt på nytt til Sykkelprosjektet som vurderer tiltakene, sier Erik Borge Skei (V) som er leder i miljø-, plan- og samferdselskomiteen i bydelen og kandidat til bystyret.

Koble sykkeltrasé til hovedsykkelnettet

I denne strategien har sykkeltilrettelegging i Grefsenveien vært et viktig tiltak.

– Det er allerede fint å sykle langs Akerselva, og det kommer en god sykkeltrasé i Maridalsveien. Det viktige i denne sammenhengen er å tilrettelegge for en god trasé fra Kjelsås, gjennom Grefsen og Disen som kan koples på sykkelveinettet langs Ring 3 ved Storo, sier Borge Skei.

LES OGSÅ: Byråden vil fremskynde sykkeltrasé i Grefsenveien

I sin uttalelse i saken, vedtok et enstemmig bydelsutvalg at det enten må skisseres og planlegges en alternativ sykkeltrasé fra Kjelsås/Grefsen og ned til Storo, utenom Grefsenveien, eller utarbeides et alternativ med sykkelfelt i begge retning i Grefsenveien.

Trikken med førsteprioritet i miljøgate

Borge Skei understreker at fremkommelighet for trikk har høyeste prioritet, men at det er viktig å sikre sykkeltiltak og se på konsekvenser for biltrafikk samtidig.

LES OGSÅ: Slik kan Grefsenveien bli

– Vi har tro på Grefsenveien som en grønn miljøgate gjennom Kjelsås, Grefsen og Disen. Det kan tilføre hele området verdi, men må samtidig gi god fremkommelighet.

Bydelspolitikerne vil møte byrådene

Bydelsutvalget kommer til å be om et møte med miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby og byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen for å diskutere planene for Grefsenveien.

– Vår agenda er å se planene for et nytt Storokryss og ny trikkeholdeplass på Disen i sammenheng med selve trikketraseen. Vi må se både på detaljene og helheten nå. Bare slik kan vi få et godt resultat, sier Borge Skei.

Bydelsutvalget støtter forslaget om pålagt høyresving ut fra sidegatene. Det krever imidlertid at det anlegges et lyskryss eller en rundkjøring på Disen slik at trafikk fra Storo skal kunne komme inn til områder nord for Grefsenveien.

LES OGSÅ: Håper på å kunne ta i bruk «nye» Grefsenplatået i 2016

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!