ULLEVÅL: Alle de seks sykehusaksjonene i Oslo står bak kravet om folkeavstemming. Det presenterte nestleder i Redd Ullevål Sykehus, og Senterparti-politiker, Jan Bøhler under demonstrasjonen på Ullevål sykehus mandag formiddag.

Redd Ullevål Sykehus vil parallelt få gjennomført en vurdering om det er grunnlag for en domstolskontroll av det forvaltningsskjønn som er foretatt av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med vedtaket om statlig regulering, skriver Sykehusaksjonene i en pressemelding mandag.

Disse holdt appell

Redd Ullevål Sykehus, sykehusaksjoner, pasienter og politikere fra alle partiene på Stortinget og bystyret stiller.

Appellanter:
* Torgeir Rebolledo Pedersen - poet
* Turid Cordtsen, leder Oslo Pasientforening
* Erik Høiskar - foretakstillitsvalgt for Legeforeningen Oslo Universitetssykehus
* Jan Bøhler - nestleder Redd Ullevål Sykehus
* Bjørn Wølstad-Knudsen foretakstillitsvalgt Fagforbundet Oslo Universitetssykehus
* Maren Rismyhr - leder Aker Sykehus Venner
* Birgit Aanderaa - foretakstillitsvalgt Psykologforeningen Oslo Universitetssykehus
* Ingeborg Høiskar, jordmor fra ABC-klinikken på Ullevål

Politikere fra Stortinget, bystyret og lokallag i Oslo:
* Michael Tetzschner, stortingsrepresentant Høyre
* Morten Edvardsen, bystyrerepresentant Senterpartiet
* Aina Stenersen, bystyrerepresentant, Fremskrittspartiet
* Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti
* Seher Aydar, stortingsrepresentant, Rødt
* Hallstein Bjercke, bystyrerepresentant, Venstre
* Kristoffer Robin Haug, stortingsrepresentant, Miljøpartiet de Grønne
* Lilly Kristin Langnes, leder Kristelig folkeparti Oslo
* Cecilie Lyngby, bystyrerepresentant, Folkets parti FNB
* Ole Jacob Kjendlie, leder Bygdøy-Frogner Arbeiderpartilag på vegne av mange lokallag og medlemmer i Arbeiderpartiet i Oslo.

Kilde: Redd Ullevål sykehus

Her kan du se hele demonstrasjonen og alle appellene:

Kravet legges frem som en underskriftskampanje på Minsak.no og krever 300 underskrifter for å kunne bli tatt opp som et innbyggerinitiativ i Oslo bystyre.

Under demonstrasjonen mandag stite representanter fra aller partier i bystyre og på Stortinget. Samtlige holdt appeller, og det gjorde også representanter fra fagforeninger og pasientrepresentanter ved Oslo Univeristetssykehus.


Se bilder fra aksjonen. (Hele oppropet kan leses nedenfor).

Bildeserie

Demonstrasjonen


Bildeserie

Politikere fra Stortinget, bystyret og lokallag i Oslo


Bildeserie

Dagens appellanter


Oppropet

I oppropet skriver Sykehusaksjonene i Oslo følgende:

«Regjeringen går inn for nedleggelse av Ullevål sykehus og Gaustad sykehus. Planen er å rive vitale bygg på Rikshospitalet for å få plass til å å bygge der. Det vil være ødeleggende også for Rikshospitalet som blir byggeplass i 10-15 år mens sykehuset skal være i full drift. Planen er å bygge et nytt sykehus på Aker, men et sykehus som ikke får plass til hele Groruddalen. Psykiatri og rusbehandling vil de samle i blokker ved et av Norges mest trafikkerte veikryss.

Det er et stort demokratisk underskudd i behandlingen av Helse Sør-Østs planer for sykehusene i Oslo. I våre folkevalgte organer har et stort flertall i bystyret gått imot planene, og inn for å utvikle Ullevål sykehus. Det samme gjelder alle fagforeningene og alle femten bydelsutvalg har uttalt seg kritisk ved flere anledninger. Meningsmålinger har også vist at et stort flertall av innbyggerne i Oslo deler denne oppfatningen.

Likevel har regjeringen bestemt seg for å tvinge sykehusplanene igjennom. Når de ikke får viljen sin på demokratisk måte vil de bruke statlig reguleringsplan for å diktere kommunen og lokaldemokratiet. De gjør det motsatte av det de skriver i Hurdalsplattformen om at «Tida for overkjøring av lokalsamfunn er over.»

Våre folkevalgte organer i Oslo er altså fratatt makten og umyndiggjort i sykehus-saken. De skal bare få drive med sandpåstrøing innenfor rammene av Helse Sør-Østs planer. Da er det på tide å få fram folkeviljen til innbyggerne i Oslo. Det er få spørsmål som er mer grunnleggende for framtida vår enn hvordan sykehustilbudet skal bli. Alle bør få uttrykke sin mening om det.

Dette kan best skje gjennom en folkeavstemning som Oslo bystyre i henhold til kommuneloven § 12-2 kan vedta: Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal holdes rådgivende folkeavstemninger om forslag som gjelder henholdsvis kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.

Det er åpenbart at Helse Sør-Østs sykehusplaner i høy grad berører kommunen på mange måter. Planene vil gi økt belastning på helsetjenestene i bydelene, skyve overføringen av hele Groruddalen til nye Aker ut i det blå, avvikle det gode akuttilbudet Oslos pasienter har på Ullevål, føre til at psykiatrien kuttes og flyttes til Sinsenkrysset, gi altfor høye bygg på altfor små tomter på Gaustad, osv.

Alle sykehusaksjonene i Oslo vil derfor samle underskrifter til et innbyggerforslag om en folkeavstemning i Oslo om sykehusplanene. Vi vil oppfordre flest mulig til å skrive under på dette forslaget til bystyret:

For at innbyggerne i Oslo skal få si sin mening om hvorvidt sykehusplanene skal bygge på en utvikling av Ullevål sykehus eller ikke, arrangeres det en rådgivende folkeavstemning senest innen kommunevalgdagen i 2023.»