– Departementet har ikke pekt på noen hjemmel for å gjøre det. Kunnskapsministeren må på banen med en avklaring. Hvis vi får en klar hjemmel fra staten, vil Oslo kommune straks stanse eller redusere tilskuddene, sier oppvekst- og kunnskapsbyråd Sunniva Eidsvoll Holmås (SV) i Oslo overfor VG.

Oslo kommune har i flere uker vurdert å kutte i tilskuddet til streikerammede private barnehager. Kunnskapsdepartementet slo fast overfor NTB 3. november at det er kommunene som selv må bestemme om de vil fortsette å gi tilskudd til slike barnehager.

Allerede da svarte imidlertid KS at det var uklarheter i regelverket.

Nordre Aker Budstikke skrev i forrige uke om en Grefsen-mor som er kritisk til at kommunen stadig betaler tilskudd til barnehager i streik:

Private barnehager får fortsatt tilskudd fra kommunene selv om de er stengt på grunn av streiken blant de ansatte. Tilskuddet utgjør nesten 90 prosent av inntektene deres, og i tillegg kan barnehagene spare store lønnsutgifter mens de ansatte er ute i streik. Fagforbundet anslår at barnehagene som er i streik kan ha spart over 100 millioner i lønnskostnader.

Direktør Jørn-Tommy Schjelderup i Private barnehagers landsforbund (PBL) mener det vil være utidig dersom kommunene kutter i tilskudd.

– Dersom kommuner tar i bruk slike virkemidler, vil det åpenbart være en politisk innblanding i en lovlig arbeidskonflikt. Vi registrerer at de politiske partiene som mest høylytt tar til orde for dette, er de som tydeligst har tatt parti i denne streiken. At disse også vil endre spillereglene i en streik, ved å ta i bruk virkemidler som det er tvilsomt at det finnes lovhjemmel for, er ganske oppsiktsvekkende, sier PBL-direktøren.

(©NTB)