Oppfordringen om å spare vannet i Oslo som følge av lite vann i byens vannkilder, har ikke hatt en effekt, sier kommunen. Restriksjoner kan komme på sensommeren.

– Vi har lave magasinfyllinger i drikkevannsforsyningen i dag, og beholdningen synker. Normalt i uke 16 har vi 88 prosent magasinfylling. Nå ligger vi på 66 prosent. Det er alvorlig, men ikke kritisk nå, sier seksjonsleder for vannmiljø Frode Hult i Oslo kommune.

I februar oppfordret kommunene alle Oslo-borgere til å bruke mindre vann. Årsaken er lav fyllingsgrad som følge av lite nedbør.


En leser sier til Nordre Ake Budstikke at hun har bodd med utsikt over Maridalsvannet i 50 år, men tror aldri hun har sett så lav vannstand, og synlige steiner i vannet, som bildet over viser.

Det har derimot ikke hatt noen effekt, sier Hult. Hvis ikke innbyggerne bruker mindre vann og det ikke kommer mer nedbør fremover, må kommunen sette inn tiltak. Ut ifra de vannmengdene som er i dag spår Hult at tiltak kan komme på sensommeren.

– Alt vann til kommunalt forbruk, som vanning, vannfyllerier og fontener vil da opphøre. Vannføringen i Akerselva, som jo starter der drikkevannskilden Maridalsvannet er, vil reduseres ned til 750 liter per sekund (l/s). Nå ligger vi på 1000 l/s mot normalt 1500 l/s på denne årstiden, sier han.

Klare for dobbelt finale

Hvis effekten av dette heller ikke viser seg vil ytterligere vannrestriksjoner iverksettes, blant annet restriksjoner på hagevanning og bilvask.

Flere steder på Østlandet har hatt lite vann i sine vannkilder. Både Hønefoss, Hamar og Ørje har hatt om lag 100 prosent mindre nedbør enn en vanlig mars måned.

Oslo er særlig sårbar ettersom 700.000 innbyggere får vannet sitt primært fra én vannkilde, Maridalsvannet. Ny vannkilde i Holsfjorden er ventet å være klar i 2028.