De har igjen hatt gjensynstreff, de tidligere skolekompisene fra Grefsen videregående skole. Tor Langset oppsummerer treffen.

– Ikke dårlig at til sammen fjorten «gamle» skolevenner fra 1956 kunne komme på gjensynstreffet 15. september. Det ble jo et fint møte med både fortid og nåtid. Assisterende rektor Marit Jensen visste å engasjere, og ga et glimrende bilde av livet på Morellbakken ungdomsskole slik det har utfoldet seg siden starten i 2013. Det var nesten så en kunne ønske seg tilbake som elev igjen!

Langset legger til:

– Alle var vi klassekamerater de to første årene på Grefsen, før vi ble skilt i realskole-, engelsk-, reallinje, + «utveksling» og andre skoler, vi kan derfor ikke helt kalle oss «russekullet» i 56. De fleste av oss har holdt sammen og hatt sine gjensynstreff med ujevne mellomrom.

Videre oppsummerer han:

– I tillegg til alt det nye, var det godt å se at den gamle hovedbygningen nesten har fått stå som den var, og det var fullt mulig å kjenne seg igjen og ta fram minnene fra 50-tallet. Den største overraskelsen var kanskje at vår gamle, litt nedslitte gymsal, var blitt til et topp moderne auditorium? Mimring ble det om skolerevyer og skoleball, gymtimer og lærere, og praten fortsatte på Egon på Storosenteret. Vi satser på nye møter!

Tidligere har gjengen hatt gjensynstreff på Grefsen barneskole.

Grefsen videregående skole (etablert i 1921 under navnet Aker Kommunale Middelskole) var en videregående skole på Grefsen i Bydel Nordre Aker. Skolen ble nedlagt i 2011, og skolens tilbud ble relokalisert til Nydalen videregående skole. Fra 2013 er skolebygningen rehabilitert til 8 - 10 skole, med navnet Morellbakken skole.