Som Nordre Aker Budstikke tidligere har omtalt kjørte de nye trikkene, SL18, en treukers periode også til og fra Kjelsås - fra slutten av april og inn i maimåned:

Blant annet møtte Nordre Aker Budstikke beboere langs Grefsenveien, som syns driftstøyen fra de nye trikkene var bedre. Men, derimot pipelydene i forbindelse med dørenes åpning og lukking, er de ikke særlig imponert over - les hele saken her:

I tillegg ble det kommentert det de opplever som overkommunikasjon av utendørsvarsling. Som for eksempel at trikken på vei til Kjelsås, varsler dette utendørs, da den står på nest siste holdeplass i Kjelsåsalléen.

Mange klager

Nordre Aker Budstikke har spurt om hvor mange klager Sporveien har mottatt, så langt, på de nye trikkene og særlig på pipelydene i forbindelse med dørene.

Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Sporveien, svarer Nordre Aker Budstikke at det er et stort engasjement rundt de nye trikkene:

– Tilbake til 2020, da de nye trikkene startet testkjøring på linjenettet i Oslo, har Sporveien totalt mottatt rett over 100 henvendelser vedrørende lydnivået på de nye trikkene. Åtte av disse dreier seg om utvendig holdeplassopprop, mens de øvrige handler om lydbildet generelt, men hvorav de aller fleste dreier seg om pipelydene tilknyttet dørene, opplyser hun til Nordre Aker Budstikke.

– De aller fleste - rundt to tredjedeler - av de litt over 100 henvendelsene er mottatt de siste ukene etter at de nye trikkene begynte å kjøre i Kjelsås og Grefsen-området, legger hun til, og viser til treukersperioden de nye SL18-trikkene kjørte opp og ned til Kjelsås.

Hun mener at dette er som forventet:

– At vi har fått flere henvendelser rundt lydnivået på trikkene nå når de har kjørt i et nytt område av byen, er litt som forvente: Hver gang vi introduserer trikkene til nye områder, er det nye reisende og nye naboer som får sine første erfaringer med trikkene, og følgelig får vi da også flere spørsmål og tilbakemeldinger.

Det understrekes fra Sporveien at det fortsatt jobbes med å justere på lydnivået:

– Sporveien jobber fortsatt med ytterligere justeringer av lydnivået på trikkene, og vil fortsatt søke god involvering av interesse-organisasjonene i dette arbeidet i tiden fremover.

Noen henvender seg også til Ruter - om de nye trikkene. Kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen, har i tidligere sak svart følgende om antall klager på pipelyder i forbindelse med dørene på de nye trikkene:

– Antall klager på pipelyder fra trikken er relativt lavt. I 2022 og hittil i 2023 har vi registrert totalt 43 klager.

Leveringsproblemer

Det har også oppstått leveringsproblemer, og det er ikke så mange av de nye trikkene som per i dag kjører rundt i Oslo. I sak fra mai kommer det også frem at kun 21 av de 87 nye trikkene er s langt levert fra Spania: