KJELSÅS:Stor stas for mange da nye Myrerjordet også fikk treningsapparater plassert mot Myrerskogveien. Fra før av er fotballbanen oppdatert med kunstgress, rundløype i grus er på plass og ikke minst dobbel sandvolleyballbane.

– Jeg bare måtte teste!

Men fra bydelens saksinnsyn går det frem at flere har klaget på støy fra nye Myrerjordet.

Ingen støygrenser

– Det stemmer at det har kommet noen støyklager, både på støy fra fotballspillingen men også på støy fra annen aktivitet. Dette er ikke helt uventet når aktiviteten har øket slik det nå skjer ved bruken av Myrerjordet, ifølge spesialkonsulent Knut Hammervold i bydelsadministrasjonen.

Klagene referer til spesielt fotballen og til annen aktivitet, og ikke til bruk av musikkanlegg og høyttaleranlegg.

Frykter at det kan bli fristende å «ta» av disse områdene til andre formål

Han fortsetter.

– Det fins ingen støygrenser for lek og ballspill, og de gjeldende støyforskriftene for Oslo Kommune fanger ikke opp denne formen for støy.  Vi har ikke gjort noen støymålinger for å  se hvor høyt nivået kan være, men de fleste boligene ligger i bra avstand fra aktivitetene og da forventer vi at støynivået ligger innenfor akseptable grenser, mener Hammervold og bydel Nordre Aker.

Som likevel godt kan forstå at ting har endret seg for nærmeste beboere, som en følge av at bruken av Myrerjordet har økt betydelig. 

Du store alpakka! Rekord i «Myrerjordet Grand Prix»

Brukes slik det skal

– Myrerjordet er i bruk innenfor sitt reguleringsformål, friareal, og skal  da kunne brukes til idrett og lek. Å støydempe lek og fotballspill er ikke en aktuell problemstilling, men dersom det kommer til støy fra eksempelvis  musikkanlegg, og at området blir brukt til  aktiviteter ut over kveld og natt, kan vi  bli tvungne til å gjøre noe, sier Hammervold videre.

Makeover på Myrerjordet

Viktig folkehelsetiltak

Aktuelle tiltak kan være å forby bruken av musikkanlegg, høyttaleranlegg, og tidsbegrense bruken av området.

– Men økt bruk av området til aktiviteter ikke bare for barn og unge, men også voksne og eldre, er et viktig folkehelsetiltak for bydelen. Det kan ikke stoppes fordi noen opplever mer støy fra området.  

Hammervold understreker at bydelsadministrasjonen kommer til å følge nøye med på bruken og støyen.

Innenfor aksept

– Men mot støyen fra den ordinære bruken av området kommer vi ikke til å  gjøre tiltak. Den anser vi å være innenfor det som naboene må kunne akseptere, ifølge Hammervold og bydelsadministrasjonen.

LES OGSÅ:

[/url]#Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!