NYDALEN: Etter planen skal det nye arealet åpne for publikum 1. april. Det blir en utvidelse av lokalene som er tilknyttet inngangspartiet og serveringsområdet.

Kuben

Den nye delen har fått navnet The Cube, og vil inneholde to nye spillrom, forklarer Albert Buli, som er daglig leder på Fangene på fortet.

– Disse blir Isolatet, som er inspirert av mentalsykehus, og Fengselsgården, sier han.

I motsetning til de 45 eksisterende cellene i Fangene på fortet, som har mer fysisk krevende oppgaver, vil aktiviteten i de to nye spillrommene foregå mer i ro. Her må man gruble mer, og det settes større krav til samarbeidsevnen til deltakerne. I tillegg vil gruppene her få med seg en spillvert.

– Her har vi hentet mer fra tradisjonelle escape rooms, og er i enda større grad inspirert av det opprinnelige Fangene på fortet. Her skal lag på 3-5 personer løse oppgaver ved hver sin stasjon. Når de greier det frigjøres en gullmynt. Lagene konkurrerer mot hverandre, og den som finner flest gullmynter vinner, sier Buli.

The Cube vil ha kapasitet på 80 personer, og kommer i tillegg til den allerede eksisterende delen av Fangene på fortet, som er på vel1300 kvadratmeter, og som kan ta 150 deltakere.

14-årsgrense

Fangene på fortet er størst på bedriftskunder, og Buli forteller at utvidelsen er et direkte svar på publikums ønsker om flere mindre fysisk krevende aktiviteter, og mer lagarbeid. Fordi oppgavene krever mer, vil det i The Cube være 14-årsgrense.

– Så dette blir for de litt eldre. Nede har vi besøkende mellom 8 og 80 år, sier Buli.

– Så her kan også 90-åringene komme, siden det er mindre fysisk krevende?

– Hehe, ja, det kan de, humrer Buli.


Fornyer seg

Han forteller at de er opptatt av stadig å kunne tilby gjestene noe nytt.

– Har du vært her noen ganger, kan du løsningene. Når vi har mange bedrifter innom, er det som regel alltid noen som har vært her før. For at det skal være utfordrende også for dem, byttet vi i august 11 av de 45 eksisterende cellene. I tillegg varieres nå oppgavene fra gang til gang i den samme cella, forklarer han.

Fangene på fortet har vært en suksess siden åpningen i 2016. Besøkstallet ligger stabilt på 100.000 mennesker i året, opplyser den daglige lederen. I ukedagene er 200 innom daglig, mens det i helgene gjerne er 600 hver dag. Omsetningen ligger på i overkant av 20 millioner kroner i året. Kostnadene for utvidelsen er på omlag 2,5 millioner kroner, ifølge Buli.

Fangene på fortet ligger i 1. og 2. underetasje i Nydalsveien 28, med inngang fra gateplan på byggets sørside. I forbindelse med utvidelsen har Nydalen Arkitekter, på vegne av gårdeier Avantor, søkt om bruksendring for de aktuelle 250 kvadratmeterne i kontorbygget – fra dagens regulering som er kontor, industri og lager, til forretning/kultur. De øvrige 1300 kvadratmeterne Fangene på fortet disponerer, har allerede denne dispensasjonen.

Brannsikkerhet

Etter dødsbrannen på et escape room i Polen 4. januar, der fem 15-åringer mistet livet, har sikkerheten på denne type aktivitetssentre fått mye oppmerksomhet. Jentene, som var innelåst da brannen startet, kom seg aldri ut. Oslo kommune har i etterkant trappet opp kontrollene ved Oslos 12 escape rooms.

– Hva gjør dere for sikkerheten til de besøkende her?

– Sikkerheten er kjempeviktig for oss, og får mye fokus. Vi har store lokaler, og flere mennesker inne enn i et typisk escape room. Vi driver også en litt annen greie – her er det for eksempel ingen låste dører. Og dersom brannalarmen utløses åpnes alle dører automatisk. Vi har en gårdeier i Avantor som følger sikkerhetkravene nøye, sier Buli.

Det er Rambøll som har gjort den branntekniske vurderingen av lokalene i forbindelse med søknaden om bruksendring.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke