SAGENE: Onsdag kveld inviterte Sykkelprosjektet, Sykkel i Oslo, til åpent møte om planene i Bydel Sagene.

Samtlige 300 sitteplasser var tatt, og Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, åpnet møte.

Det ble informert om Sykkelprosjektet og sykkelplanene, og det ble satt av en time til spørsmål fra de fremmøtte - les mer om planene her.

Oslo kommunes sykkelstrategi, som ble vedtatt i 2015, ønsker å gjøre en ekstra innsats for å flere til å tørre å velge sykkelsete. Og det var nettopp det Berg åpnet møte med å understreke.

LES OGSÅ: Satser tungt på skole og idrett på Voldsløkka

Trygge sykkelveien


– For å få flere til å tørre og velge sykkelsete, er det viktigste tiltaket å gjøre det tryggere. De fleste opplever ikke det. De opplever å bli skvist, og Ikke ha sin egen plass, sa hun.

Parkeringsplasser

Blant spørsmålene som kom opp, var det flere som lurte på hvor de nå skulle parkere bilen.

– Vi skjønner det er nødvendig å fjerne parkeringsplasser, men et estimat på opp mot 500 plasser? Det vil få stor betydning for oss som bor i bydelen. Folk kommer allerede til meg og forteller hvor vanskelig de synes det er å finne parkering, og nå skal det fjernes flere? spurte Helge Stoltenberg (Ap), bydelsutvalgsleder i Bydel Sagene.

Til Stoltenbergs innspill svarte Lan M. Berg (MDG) at alle kommer ikke til å få det som de vil.

– Gatearealet må prioriteres mellom de ulike trafikantene og det er ikke gjort godt nok tidligere. Jeg tror endring ofte er noe folk synes er skummelt, fordi vi ikke vet helt hvordan det kommer til å bli.

– Men jeg tror vi alle må gi det litt prøvetid, og så kan det gå mye bedre enn man frykter, svarte hun videre på Stoltenbergs innspill og trakk frem dieselforbudet i fjor som eksempel, hvor det ikke ble noe kaos i kollektivtrafikken som folk forventet.

Ikke bare bilparkering ble tatt opp, men Siri Mittet, bydelutvalgsrepresentant (MDG), lurte på om det ville bli sykkelparkeringer.

– Det er kjempeviktig, og jobbes med. Det går ut brev til alle bydelsadministrasjoner om å gi tilbakemelding om sykkelparkering på gategrunn, svarte Berg.


Dialog


Gjennom hele spørsmålsrunden var svaret som gikk igjen at Sykkelprosjektet ønsket innspill.

– Inviter oss! Fortell oss hvem skal vi snakke med. Vi ønsker å komme i kontakt med kommiteene, med borettslag, og med alle berørte parter. Vi vil spille på lag, og vi stiller oss til rådighet med dere. Alt skal ikke gjøres i år, og vi er ikke fremmede for å se på alternativer, men da trenger vi innspill. Så tidlig som mulig, var et av svarene fra Rune Gjøs, direktør i Sykkelprosjektet.

Grønne vekster

Et annet spørsmål som ble tatt opp, var muligheten for grønne vekster som buffer mellom trafikantene i Bergensgata, fra Maren Simonsen.

– Vi vet ikke om det går på grunn av arealet. Da vil det bli mindre areal for sykkelfeltet eller gangfeltet, men vi skal undersøke det, svarte Simon Öhlin Kollerøs, prosjektleder på Byrute 8.

Les mer om alle byrutene som går gjennom Bydel Sagene her.


Høring

Beboere i nærområdet få varsel og høring når de første tiltakene settes i gang.

– Vi vil oppfordre dere til å komme med innspill i høringene, avsluttet Lan Marie Nguyen Berg.

LES OGSÅ:

Tenk deg en åpen Torshovbekk, sildrende helt fra Muselunden til Sofienbergparken...
Sagene [url=http://nab.no/sagene-avis/kultur/jan-ble-forlatt-og-gikk-pa-en-skikkelig-smell/19.13909]har fått en ny hit i matveien
Jan ble forlatt og gikk på en skikkelig smell