GREFSENKOLLEN: Det sa Venstre-representant May-Brith Døssland under bydelsutvalgets (BU) møte torsdag 3. mai.

BU behandlet forespørselen fra Bymiljøetaten om hva man kan bruke den gamle, gruslagte lagertomta langs Grefsenkollveien, ved avkjøringen til Akebakkeskogen, til.

Området har i en årrekke vært benyttet som lagerplass, parkering av anleggsutstyr til veivedlikehold, og i senere tid til ordinær parkering. I nordenden av området er det innkjøring til Sivilforsvarets anlegg i fjellet. I vest ved Grefsenkollveien er det bussholdeplass for 56-bussen, og det er plassert containere for innsamling av tøy, glass og metall. I syd er området avgrenset av høyspentledninger, vei opp til Akebakkeskogen og en barnehage.

Hundejorde

Det var i en kommentar i Nordre Aker Budstikke 2. april, at Venstre-politikeren og hundeeieren Døssland, oppfordret bydelens innbyggere til å foreslå nye friområder for hunder i bydelen.

Det er ti friområder for hun i Oslo, der hunder kan slippes selv når det er båndtvang: «Men i Nordre Aker er det bare ett, dårlig egnet slikt område, tett ved Grefsenkollveien og uten gjerde!» skrev Døssland i innlegget.

– Dere vil ikke tro hvor mange svar jeg har fått. Det er et excel-ark fullt. Da jeg så denne saken tenkte jeg at dette området er veldig egnet som friområde for hund, hvis man setter opp gjerder. Det er nær Akebakkeskogen og et sted det er masse folk, sa Døssland, som ga uttrykk for at Bydel Nordre Aker kanskje ikke har gjort nok for bydelens hundeeiere:

– Jeg ringte Bymiljøetaten og fortalte om alle innspillene jeg har fått. De svarte «Så fint at du ringer om det. Det er rart at Bydel Nordre Aker ikke har gitt innspill om dette før».

Fra lagerplass til…?

Forslaget om å bruke den nå gruslagte plassen ved Grefsenkollveien og Akerbakkskogen til et slikt friområde, kom altså i forbindelse med at Bymiljøetaten vil tilbakeføre plassen – som ligger i Marka (Markagrensen avgrenser området i vest og syd) – «til en status som er forenelig med Markaloven».

Etaten vil ha innspill fra bydelen slik at utformingen kan tilpasses lokale ønsker. Fordi området ligger i Marka er det ikke aktuelt å bruke det som parkeringsplass.

I saksfremlegget til bydelsutvalget, skriver administrasjonen at området trolig ikke vil være et sted man drar for å oppholde seg, fordi det ligger i utkanten av flere boligområder. Plassen vil imidlertid kunne fungere som et samlingspunkt eller hvilested i forbindelse med forskjellige frilufts- og idrettsaktiviteter, skrives det, og sykkel-, rulleski- og longboard-aktiviteter i Grefsenkollveien trekkes frem som eksempler.

Slik prioriterer bydelsutvalget

Bydelsutvalget var ikke entydig enige om at hundejorde er den beste ideen, men mener at området vil egne seg godt som et samlingspunkt for utøvere som benytter Grefsenkollveien og Akebakken til forskjellige aktiviteter.

I vedtaket sitt ber bydelsutvalget i Nordre Aker om at Bymiljøetaten ser på mulighetene for å:

1. oppgrader området fra dagens grusplass til en grønn park/naturområde
2. utplassere benker som kan benyttes mellom treningsøkter, tilbaketrukket fra veien
3. utplassere apparater for trening og tøying, samt tilrettelegge for sykkelparkering
4. bedre koblingen mot skogområdet i øst
5. synliggjøre ved bedre skilting at havnivået tidligere gikk her
6. vurdere friområde for hund som et alternativ

Hva mener du tomta i Grefsenkollveien bør brukes til? Stem her!

[gallup63]

LES OGSÅ: – Hunder har behov for å løpe fritt og sosialisere seg

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke