Denne saken er fra 30. januar 2017. I februar 2018 krevde Vann- og avløpsetaten umiddelbar stans i Bymiljøetatens midlertidige snødeponering i Maridalen, og mente det var brudd på drikkevannsforskriften. Her kan du lese om den saken, og hva miljøbyråden svarte i bystyret.

MARIDALSVANNET: Det er forbudt å fiske i Maridalsvannet, som står for omlag 90 prosent av Oslos vannforsyning. Fiskeforbudet omfatter også pilking gjennom isen. Dette reguleres av Drikkevannforskriften, som sier at aktiviteter som kan forurense drikkevannet, inkludert «friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten» ikke er tillatt.

«Pass dine egne saker»

[IMG31286LM]

Nordre Aker Budstikke har tidligere skrevet om at det pilkes på isen, og ulovlige fiskere har blitt tatt på fersken.

Det hindrer ikke flere i å prøve seg, skal vi tro lesere av avisen, som melder fra om at de stadig observerer isfiskere på drikkevannskilden. Senest i helgen.

«Aktiviteten er størst i området ved Gjeitøya i nordre del av vannet, samt langs østsiden av vannet. Men også andre deler av vannet er utsatt» skriver en leser til Nordre Aker Budstikke.

Ifølge tipseren skal turgåere som har konfrontert isfiskerne med forbudet blitt bedt om å «passe sine egne saker».

Men å kontakte Vann- og avløpsetaten for å melde fra om ulovlighetene på isen, er ikke så lett.

«Turgåere har forgjeves forsøkt å finne frem til telefonnummer til oppsynstjenesten fra VAV utenom kontortid...uten hell» skriver vedkommende, og legger til at dersom det skal varsles i etterkant, er jo pilkerne borte.

[IMG31291LF]

VAV anmelder pilkere

Derfor kontakter vi Vann- og avløpsetaten (VAV) for å spørre om hvordan de ønsker tilbakemeldinger fra publikum som observerer ulovlig fiske i helger og på kveldstid.

[IMG31290RS]

– Vi blir veldig glade for, og oppfordrer også, publikum om å melde fra til oss hvis de ser noe uregelmessigheter ved eller på Maridalsvannet. Da kan man ringe vårt Beredskapssenter som er åpent hele døgnet på vakttelefon 23 44 09 00, sier pressekontakt Tone Spieler.

Hun forteller at etatens folk bortviser personer og beslaglegger fangst dersom de kommer over noen som pilker eller fisker i Maridalsvannet. VAV kan også anmelde folk for slike hendelser.

Forusensning kan gi store konsekvenser

[IMG31293LF]

– Våre folk er ukentlig ute og sjekker nedbørsfeltet til Maridalsvannet. Vi ser svært alvorlig på at folk ikke respekterer forbudene ved drikkevannet vårt. Rundt Maridalsvannet er det skilt som viser hvilke forbud som gjelder, sier Spieler, og legger til:

– Vi er helt avhengig av et rent drikkevann. Forurenset drikkevann vil gi store konsekvenser for samfunnet og enkeltpersoner.

For cirka tre uker siden kom Vann- og avløpsetaten folk over to pilkere som ble bortvist fra Maridalsvannet og de tok beslag i fangsten.

I hele 2016 ble det oppdaget 9 tilfeller av fisking og 6 tilfeller av bading i drikkevannet. Det ble oppdaget 15 tilfeller av ulovlig telting, 6 tilfeller av bålbrenning og 9 personer ble tilsnakket på grunn av brudd på båndtvang.

Nordre Aker Budstikke har tidligere fortalt om svenskene som ble tatt mens de fisket fra en gummibåt på Maridalsvannet, og om teltleire i vannets nedslagsfelt.

Derfor er det ulovlig

Men hvorfor er det ulovlig å pilke gjennom isen på Maridalsvannet? I 2015 spurte vi overingeniør i Vann- og avløpsetaten, Petter Morstad om det.

[IMG31295RM]

– Vi har beholdt fiskeforbudet om vinteren fordi da lages det isfiske-hull som kan føre til at forurensning føres ned i vannet og til drikkevannsinntaket, sa Morstad.

– Motivet for restriksjonene på allmennhetens aktiviteter i området, som fiske, er at vi ønsker at allmennheten skal kunne passere området, men ikke oppholde seg der. Vår erfaring er at der folk oppholder seg bruker de blant annet området som toalett, la Morstad til.

Ved nedbør og annen overflateavrenning vil dette bli vasket ut i vannet, og ført videre til drikkevannsinntaket. Om vinteren, med is på vannet, er forholdene noe annerledes.

– Innsjøen er «lukket» av isdekke slik at forurensningene ikke så lett kommer ut i vannet. Samtidig har man liten overflateavrenning. Sollys, kulda og lengre oppholdstid i lufta vil føre til at de sykdomsfremkallende mikroorganismene dør før de kommer i vannet, ifølge Morstad.

Tillatt med hunder

[IMG31289RS]

Hva med hunder som gjør fra seg på isen om vinteren, har lesere lurt på. Fasiten er nemlig at det er tillatt med hunder på isen. Morstad forklarte det slik i 2015:

– De aller fleste hundeeiere går bare over vannet på vei inn i marka. Eventuell avføring fra hunder vil ligge lang tid på isen og faren for at sykdomsfremkallende mikroorganismer fra disse skal nå drikkevannsinntaket er liten.

Hva med bading?

[IMG31288RM]

Spørsmålet om å åpne opp Maridalsvannet for bading dukker ofte opp. Flere har pekt på at bading er lov i drikkevannskildene til andre norske byer, også i drikkevannskilden til Gøteborg, en by som likner Oslo i størrelse. Her kan du lese hva Vann- og avløpsetaten svarte om sammenlikningen med Gøteborg, i 2016.

Informasjonsrådgiver i Vann- og avløpsetaten, Audun Sørsdal, sa imidlertid dette om drikkevannskvaliteten, i 2015:

– Kvaliteten på råvannet vil alltid ha en vesentlig betydning for kvaliteten på det ferdigbehandlede vannet. Faren for at forurensning følger råvannet inn i anlegget øker jo nærmere forurensningskilden kommer inntaket, derfor er restriksjonene særlig strenge i selve drikkevannet til Oslo, Maridalsvannet, og nærmeste vann oppstrøms og elvene som forbinder disse.

LES OGSÅ: Oset vannbehandlingsanleg skal utvides for 1,3 milliarder kroner

[IMG31294LF]

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!