Jeg er helt inneforstått med at Maridalsveien også er en av Norges aller mest brukte tur- og treningstraseer. Og det er helt greit.

Selvfølgelig litt kjedelig å måtte bruke ekstra tid på å forsere syklister, rulleskiløpere, joggende, gående eller ridende.

Men samtidig veldig flott da, at så mange folk er i farta, trener og koser seg ute i vakre Maridalen. Hver på sin måte.

Jeg bruker også veien mye selv til trening og aktiviteter – altså også uten bil.

Alle må ta hensyn til alle, overalt. «Del veien!» oppfordrer Statens Vegvesen. Det må gjelde alle – ikke bare bilistene – men også myke trafikanter på hjul; rulleski eller sykler.

På grunn av sikt og synlighet sier Statens Vegvesen at rulleskibrukere som benytter kjørebanen svært sjelden kan gå to i bredden ved klassisk stil, og nær aldri ved skøyting. Les hele regelverket for rulleskiløpere i faktaboksen til denne saken.

Det bør også nevnes at selv om Maridalsveien innover i Maridalen ligger i et idyllisk område, med gårder og mye flott natur, så er veien slett ikke veien å anse som en øde landevei. Men en vei med til tider mye og jevn trafikk, daglig.

Jeg har som nevnt kjørt inn og ut av Maridalen i mange år nå, uten å komme i klinsj med en eneste myk trafikant langs veien. Tålmodig har jeg ventet til det har vært klar bane for forbikjøring, der egen veibane har vært opptatt av nettopp myke trafikanter på hjul.

LES OGSÅ: Sier ja til rulleskiløyper i Marka

Likevel, en lørdag formiddag i strålende solskinn, var jeg nødt til å senke farten, rulle ned vinduet på bilen, og snakke til to rulleskiløpere.

For der foran meg på Brekke, bruker to veldig unge jenter hele veibanen med rulleski. De skøyter. Da hun som er nærmest midten av veien tar skøytetak, er hun faktisk også over i motsatt kjørebane.

Det er ikke aggresjon for å ikke komme raskt nok frem, fra A til B, som er årsaken til at jeg senker farten, og ruller ned vinduet.

Nei, det er morsinstinktet som vekkes. Kjære unge, spreke jenter, dere kan da ikke gå – eller snarere rulle – over hele veibanen og vel så det? Dere er ikke udødelige. Dere kan blir påkjørt!

Det var noe sånt jeg sa til jentene da jeg kjørte rolig opp på siden av dem. Hele min bil i motsatt kjørefelt, for det var jo ikke plass til så mye som det ene hjulet i den riktige retningen.

Og måten jeg sa det på var hyggelig, ingen kjefting eller sinte ord. Dette var kun ment som en oppfordring til jentene om å være mer forsiktige langs Maridalsveien.

Men de unge jentene bare fortsatte å rulle, samtidig som de glante inn i bilen min. Litt sånn «hva snakker hun dama om?»

Men de sa ingenting. Jeg kjørte rolig forbi og fortsatte dit jeg skulle. Litt lenger inn i dalen. Etter en stund kom de unge jentene på rulleski forbi der jeg hadde parkert.

Hadde de kanskje tatt hintet? Tenkt i det minste på egen sikkerhet og kommet seg på rekke – rullende en foran og en bak?

Neida, fortsatt brukte de hele kjørefeltet, og fortsatt skøytetak over i motgående kjørefelt. Og skravla gikk, jentene enset ikke hun dama som hadde brydd seg tidligere i treningsøkta.

LES OGSÅ: Byråden avfeier strakstitak i Maridalen

Disse jentene var kanskje 14-15 år. Eller deromkring.

Men jenter: hvem har sagt til dere at dette er greit? At det er helt i orden å skøyte to i bredden, og bruke så mye plass at dere til om med er over i motsatt kjørefelt?

Foreldrene deres? Treningskompisene deres? Klubbene dere er med i?

Neppe sistnevnte. Leder av Kjelsås Langrenn, Pål Jensen, forteller at det for det første er nedre aldersgrense for i det hele tatt få lov til å være med på rulleskitrening i Maridalen. For det andre at all organisert trening på rulleski på bilvei er på rekke, én og én. Alle må ha refleksvest, uansett når treningen skjer i løpet av dagen.

Leder av Lyn Ski, Annik Bjørndal, savner også den mye omtalte veiskulderen, som folk har ventet på i åresvis. Ellers at det ikke er noen spesielle føringer på hvordan det gås på rulleski, men å gå på rekke etter hverandre er mest hensiktsmessig. Selv om hun nevner at lengre rekker blir lengre for bilene å kjøre forbi. Men, å "bre seg ut" maksimalt er sjelden gode løsninger, mest fordi det provoserer mest.

I tillegg mener Lyn-lederen at uvettig og aggresiv bilkjøring er farligere for både syklister og rulleskiløpere enn det meste annet. Det bør være plass til alle, om man tar hensyn.

Ja alle må ta hensyn – og «Del veien»-oppfordringen gjelder for alle som ferdes langs veien. Så får vi bare håpe at flaksen langs veien bare fortsetter i Maridalen.

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Fakta Rulleski-regler

Regelverk for rulleskibrukere

Når du trener på rulleski er du en myk trafikant. Da er det viktig at du er kledd slik at bilistene ser deg. God synlighet og godt samspill mellom alle som ferdes på vegen, kan bidra til at vi unngår alvorlige ulykker.

  • Rulleskibrukere skal, som alle andre trafikanter, ferdes hensynsfullt, være aktpågivende og varsomme slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Hjemmel: Vegtrafikkloven § 3

  • Rulleskibrukere er regnet som gående etter trafikkreglene, og kan dermed benytte både gangveg, fortau, vegens skulder, sykkelveg, sykkelfelt og kjørebane.

Hjemmel: Trafikkreglene § 2 nummer 3a og 19 nummer 1

  • Der rulleskibrukere benytter kjørebanen skal de hovedsakelig gå ytterst til høyre i gangretningen. Venstre side bør benyttes der særlige forhold tilsier det, for eksempel ved svært sakte fart eller dersom rulleskibrukeren ellers ville bli utsatt for fare.

Hjemmel: Trafikkreglene § 19 nummer 1 andre ledd

  • Rulleskibrukere som benytter kjørebanen skal i tråd med grunnregelen i vegtrafikklovens § 3 kun gå to i bredden dersom det ikke kan oppstå fare eller voldes skade. Relevante momenter i den vurderingen er blant annet hvor oversiktlig og trafikkert vegstrekningen er, hvor bred veg banen er, og om andre trafikanter har tilstrekkelig sikt til å foreta en forsvarlig forbikjøring. I praksis betyr dette at rulleskibrukere som benytter kjørebanen svært sjelden kan gå to i bredden ved klassisk stil, og nær aldri kan gå to i bredden ved skøyting.

Hjemmel: Vegtrafikkloven § 3

Kilde: Statens Vegvesen