Lettvintveien og Lofthusveien ble i 2018 vedtatt som en del av byens sykkelveinett, men lite har skjedd siden da. Etter at Venstre fremmet saken i Miljø- og samferdselsutvalget, har byråden og Bymiljøetaten nå fremskyndet planene om å realisere tilrettelegging for syklister og myke trafikanter i området.

For å frigi plass til syklister skal Lettvintveien tilbakeføres til enveiskjørt gate. Veien ble midlertidig omregulert til toveistrafikk i forbindelse med arbeid på Ringveien, men har aldri blitt tilbakeført til enveiskjøring slik den egentlig er dimensjonert for. Som toveiskjørt gate er veien så trang at store kjøretøyer delvis bruker fortauet for å kunne passere hverandre. Dette skaper svært trafikkfarlige situasjoner for barn som skal til skole og idrett.

Disse tiltakene er gode nyheter for beboere på Grefsen og alle tilreisende myke trafikanter. Likevel har den planlagte oppgraderingen skapt opprør. Nytt sykkelfelt vil nødvendigvis etableres på bekostning av gateparkering. Tilbakeføring til enveistrafikk i Lettvintveien vil gi mer trafikk i omkringliggende gater. Sinte innlegg frontes på Facebookgruppen «Stopp ødelegging av Nedre Grefsen».

Det er oppsiktsvekkende at tilrettelegging for myke trafikanter plasseres under paraplyen «Stopp ødelegging av nedre Grefsen». Sammen med fjerning av gateparkering og utbedring av kryss, vil sykkelfelt gi en bedring av både fremkommeligheten og trafikksikkerheten til de syklende. For de gående vil situasjonen også bli bedre da fortausbredden økes på flere strekninger og oppstramming av kryss gir kortere og mer oversiktlige krysninger.

Det er selvfølgelig greit at enkelte ikke støtter tiltakene, og vi synes det er bra med en åpen diskusjon sammen med de som bor i området. Det vil naturligvis være ulemper med disse tiltakene, og da er det viktig med en dialog for å sikre best mulige løsninger for flest mulig. Men motytringer må være basert på fakta. Det er ikke riktig at Kapellveien er smalere enn Lettvintveien. Kapellveien er ikke den eneste skoleveien barna har i dag og institusjonene som ligger der har parkeringsplass på egne tomter. Krysset Kapellveien/Grefsenveien er ikke mer uoversiktlig en krysset Lettvintveien/Grefsenveien, faktisk tvert imot ifølge en rapport fra Rambøll. Det finnes tilsynelatende få gode argumenter mot forslaget fra Bymiljøetaten når motstandere må ty til usannheter.

Les også

Hva driver byråd Stav med?

Derfor har man nå isteden gått løs på prosessen, der Venstre, MDG og byråden anklages for å ha opptrådt udemokratisk. Venstre fremmet et privat forslag om realisering av planlagt sykkelfelt i området. Det er helt vanlig å fremme saker på denne måten, og forslaget ble diskutert i et åpent utvalgsmøte. Innholdet ble noe endret etter behandlingen - som seg hør og bør når partier på demokratisk vis diskuterer politiske forslag.

Den viktigste endringen var at man ønsket en helhetlig oppgradering i området når sykkelveien først skulle etableres. Siden da har Bymiljøetaten arbeidet i rundt et år med å finne den beste løsningen for sykkelfelt og fortau, utbedring av kryss og trafikkflyt. Arbeidet bygger på vedtatt plan for sykkelveinett, som er et resultat av grundig kartleggingsarbeid. Forslaget fra Bymiljøetaten er basert på flere rapporter og en helhetlig vurdering av trafikken i området. Prosessen har altså hverken vært «mystisk, lukket eller uforståelig», og konsekvenser av tiltakene er vurdert.

At vi har en byråd som snakker med innbyggere er ikke udemokratisk, men bra. I arbeidet med å «stoppe ødelegging av nedre Grefsen» ble det også gjennomført en rekke møter med politikere, av personer som nå kritiserer andre for det samme. Debatten rundt forslaget fra Bymiljøetaten har eskalert i en underskriftskampanje og steile fronter. Plan for sykkelveinett ble imidlertid vedtatt for flere år siden og det har lite for seg å arbeide mot planene nå. At Lettvintveien tilbakeføres til enveiskjørt gate, er på høy tid.

For de som ser det hele utenfra, er det skuffende hvor lite solidaritet det er mellom beboere på Nedre Grefsen. Det er i dag 370 biler daglig i Kapellveien og 5600 i Lettvintveien. I tillegg til tilrettelegging for myke trafikanter, handler prosjektet om å skape en bedre fordeling av trafikken i området. De som får mer trafikk i sin gate, bør unne sine naboer det motsatte. Så er det viktig at Bymiljøetaten har god dialog med nabolaget og nærmiljøet for øvrig slik at den endelige løsningen blir best mulig.

LES MER:

Les også

Ja til sykkelvei på nedre Grefsen!

Les også

Opprørte over Bymiljøetatens forslag: Legg heller sykkelveien over Disenjordet!