Nordre Aker Budstikke har tidligere flere ganger omtalt Nabolagsbevegelsen. Nå inviterer to av initiativtagerne bak bevegelsen til Jonsok, eller Sankthans, 24. juni i parken ved Frysja 33.

Sankthansaften feires om kvelden 23. juni.

– Så er planen å flytte oss inn, etter hvert som dag blir til kveld, i det som nå kalles «Hallen». Vi ønsker å skape tradisjoner i nabolaget, og vi håper på at også dette blir en tradisjon, sier Anja Hole og Roar Smelhus til Nordre Aker Budstikke.

– Men om våre initiativ blir tradisjoner, avhenger av responsen fra nabolaget - det er selvsagt det viktigste. Vi har så mange fine plasser og arealer i bydelen vi ikke legger merke til eller tar for gitt. Vi vil legge til rette for å ta disse arealene i bruk, også lar vi nabolaget selv aktivere de. Vi er kun en katalysator for at det skjer. Blir det bra, kanskje vi klarer å skape en bevegelse?

Initiativene og planen de har skal også evalueres:

– I etterkant gjør vi en evaluering for å vurdere om vi skal gjenta, og hvis vi skal gjenta, hvilken form og prioritering skal vi gjøre for neste gjennomføring? Det ligger altså i vår modell at vi gjennomfører selv om alt ikke er perfekt første gang, men sammen kan vi gjøre det fullkomment. En blir ikke god uten å trene, derfor er det vår plan at vi gjennomfører alle de aktivitetene vi har planlagt i vårt årshjul.

«Pumpehuset»

De ønsker også mer dialog med nabolaget.

– Så langt har vi fått mange henvendelser, og vi ser at flere brenner for det samme som oss. En av de vi har snakket en del med i det siste er folk bak Frysja 33. De har et ønske om at Frysja komplekset skal bli enda viktigere for nabolaget enn i dag. . Egentlig er deler av dette bygget som kalles «Hallen», et pumpehus. Vi har derfor foreslått at vi fremover kaller det «Pumpehuset», sier Smelhus.

Han viser til at København også har et eget «Pumpehuset», og som ifølge Smelhus er en av de beste konsertarenaene i byen.

– Tenk om dette «Pumpehuset» kunne blitt et viktig kulturhus i bydelen, og etter hvert i Oslo. Men først må vi begynne å bruke det, fortsetter Smelhus, og legger til at de har god dialog med stiftelsen som drifter Frysja 33.

Anja Hole og flere andre initiativtagere har også lansert ønsket om at etter hvert også den gamle sveitservillaen i Kjelsåsveien 114-116 kan bli et kulturhus for området – omtalt som Villa K. Men nevnte villa står på samme eiendom som Boligbygg har planer om omsorgsboliger. Noe som drøyer i tid. Men Hole understreker til Nordre Aker Budstikke at initiativet om Villa K på ingen måte er lagt dødt.

Gratis

Arrangørene håper nå på at mange kommer til feiring og fest 24. juni.

– Det koster ikke noe å delta på Jonsok-feiringen, og det er bare å møte opp. Men gjestene må ta med egen mat og drikke. Vi stiller med bålpanner. Så ser vi for oss en koselig ettermiddag i gresset ved fossen, fra klokken 16.30. Noen kulturelle innslag planlegges både ute og inne, men noe får bli overraskelse.