Så snart vi rykker inn i 2023 vil klubbens medlemmer på dugnad samle inn de over 200 stolpene plassert fra Bygdøy i sørvest til Grønvolddammen i nordøst. Antall stolpejeger i årets sesong når ikke opp til ekstremåret 2021 da det var over 30.000 deltagere. Årets antall som nå sakte men sikkert kryper opp mot 27.500 deltager er derimot ikke langt unna antallet i det første pandemiåret 2020 da det var 28.700 ute på stolpejakt.

– Dette er vi godt fornøyde med, sier Nydalens stolpejaktsgeneral Nils Bergan.

På landsbasis

– Vi fryktet at post-pandemieffekten skulle bli kraftigere og at antall stolpejegere synke kraftigere, men heldigvis har attraksjonskraften i Norges mest populære folkhelsetilbud holdt seg godt, også hos oss, sier Bergan.

Og med flere stolper ute i Osloområdet enn noen gang blir det totale antall stolpebesøk i 2022 på minst 875.000. Den av Nordre Aker-klubbens stolper som ser ut til å bli best besøkt i år, er den som ligger på Rådhusplassen. Nesten 8000 har besøkt denne og med 10 dager igjen håpes det at dette antallet kan nås. Titter man nærmere på statistikken over stolpejegerne, så er de i alderen 50-60 som er de dominerende. Men Bergan overraskes noe over det relativt høye antallet i 10-20.

- Her mistenker vi at stolpejakten brukes en del av skolene i gymtimene. Vi har fått noen rapporter på at noen skoler har brukt stolpejakten, og det kan være flere gymlærere som ser mulighet som ligger i bruk av stolpejakten, sier Bergan.

Om 2023-sesongen sier nydølingen videre:

– Vi planlegger ikke særlig store endringer. Vi vil som vanlig gjøre noen mindre endringer, men vi føler at vi har funnet en god modell der vi selvsagt endrer stolpenes plassering fra tidligere år, og forsøker å gi lokalhistorisk informasjon i appen, som de aller fleste jegerne bruker.